Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Information om webbplatsen_KOB - Finlands ambassad, Köpenhamn : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Köpenhamn

Tel. +45-3313 4214
E-post sanomat.kob@formin.fi
Dansk | Suomi | Svenska | facebook | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Information om webbplatsen

Webbplatsen www.finlandsambassade.dk är en distributionskanal för information och tjänster som utrikesministeriet tillhandahåller. Sidorna finns på finska, svenska och danska.

På webbplatsens Framsida framförs nyheter om Finland samt andra artiklar om finska kulturen och ambassadens verksamhet. Sidan innefattar därtill utrikesministeriets informationstavla med artiklar och tal som utrikesförvaltningen samt statsförvaltningen förmedlar.

Aktuellt innehåller, liksom namnet antyder, aktuell information om ministeriets olika verksamhetsområden. All aktuell information kan beställas med RSS-läsare.

Vid sektionen Ambassaden presenteras ambassadens verksamhetsidé, personal och lokal.

Vid sidan Tjänster finns information om pass, visum, uppehållstillstånd, medborgarskap, registrering av personuppgifter för krissituationer, ambassadens konsultjänster samt tjänster för företag.

Finland och Danmark innehåller information om Finlands och Danmarks gemensamma historia.

Länkar innehåller en samling av nyttiga och intressanta länkar med information om Finland.

Ambassaden ansvarar inte för innehållet av sidorna som är länkade till nättjänsten.

Via Fråga oss-sidan kan du snabbt ta kontakt med ambassaden för att ställa frågor, kommentera eller ge feedback om webbsidorna.

Kontaktuppgifter innehåller ambassadens kontaktuppgifter samt en lista över Finlands honorärkonsulat i Danmark.

Specialprogram

Det går også att läsa innehållet under rubriken Aktuellt med hjälp av RSS feed (Really Simple Syndication/Rich Site Summary). Du kan beställa den senaste informationen i nyhetskategorin med en RSS-läsare. Då slipper du att konstant kontrollera om det finns nytt material på webbsidan.

RSS-läsare finns att få gratis på nätet. Information om RSS feed finns bland annat vid

Om sidorna

Uppe till vänster på alla sidor finns språkversionerna, översigt och till høger sökning.

Språkversionerna öppnar den svensk- och danskspråkiga delen av webbplatsen.

Översikten har ett index där du genom att klicka på rubriken kan öppna underrubriker för att komma till innehållet på sidorna.

Med hjälp av feedbackblanketten kan du skicka kommentarer till ambassaden, som vi strävar efter att behandla så fort som möjligt.

Sökfunktionen fungerar med hjälp av fritextsökning. Den avancerade sökningen möjliggör användning av asterisk (*) för att ersätta ordslut och orden AND eller OR för att kombinera flera ord. Rangordningen av resultaten av textsökningen baserar sig på funktionerna i Microsoft SQL Server. Den statistiska metoden som används heter Jaccard coefficient. Metoden rangordnar sökorden på basis av

  • hur ofta sökordet förekommer i hela materialet
  • hur ofta sökordet förekommer i det aktuella dokumentet

I högra kanten på de enskilda sidorna finns språkversionerna och länkar till andra relaterade webbplatser. Länkarna är indelade i tre grupper: mer på webbplatsen, mer hos övriga utrikesförvaltningen och mer på internet.

  • Mer på webbplatsen innebär att det finns relaterad information på samma webbplats.
  • Mer hos övriga utrikesförvaltningen innebär att det finns relaterad information till exempel på beskickningarnas webbplatser, Europainformationens webbplats, webbplatserna global.finland.fi och virtual.finland.fi, tidningen Kauppapolitiikkas webbplats och så vidare.
  • Mer på internet innebär att det finns relaterad information på webbplatser som inte administreras av utrikesförvaltningen.

I högra kanten på varje sida står det dessutom vem som ansvarar för innehållet på sidan.

Upphovsrätt och länkar

Rättigheterna till texter, foton och bandinspelningar på dessa sidor äger utrikesministeriet eller någon annan som nämns i samband med materialet. Någon annan än ministeriet kan alltså äga rättigheterna till bilderna, men ministeriet har avtalat om rätten att använda bilderna.

Det är tillåtet att länka till sidorna och citera texter, men källan måste då absolut nämnas. Om du vill använda materialet på annat sätt måste du komma särskilt överens om det med utrikesministeriet.

Det är absolut förbjudet att länka till enskilda bilder.

Ansvar

Finska ambassaden i Köpenhamn i samarbete med utrikesministeriet ansvarar för innehållet i webbplatsen. Därtill eftersträvar ambassaden att kontinuerligt uppdatera nättjänsten med den färskaste informationen.

Ambassaden ansvarar inte för korrektheten i informationen på webbsidorna som är länkade till nättjänsten.

Närmare upplysningar

Webbplatsen administreras av Finlands ambassad i Köpenhamn med ministeriets enhet för webbinformation vid informations- och kulturavdelningen.

 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 7.12.2007


© Finlands ambassad, Köpenhamn | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter