Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ambassad, Köpenhamn: Länkar: Finland

FINLANDS AMBASSAD, Köpenhamn

Tel. +45-3313 4214
E-post sanomat.kob@formin.fi
Dansk | Suomi | Svenska | facebook | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Finland

Statsförvaltningen

Myndigheter

Lagar och föreskrifter

EU-länkar

Ekonomi

 • Centralhandelskammaren
  - främjar förutsättningar för företag regionalt, nationellt och i Europeiska unionen
 • Contact Finland
    - guide til finskt näringsliv, kontaktupplysninger til finska företag
 • Finlands Bank
  - penningpolitik, finansmarknaden, valutakurser
 • Finpro
  - Finpro arbeter aktivt och målinriktat för att främja finsk export och näringsliv på globala marknader. Finpro tjänar med lokal-, regional- och globalkunskap och vitt inom ett bredt spektrum av industrisektorer. Finpro har ett unikt samarbetande nätverk i över 40 länder och vi stötter finska företag med strategier, aktivt marknadsutveckling/-implementering och nätverksaktiviteter. Från kontoret i Köpenhamn täcker vi Danmark, Norge och Sverige med kundorienterad service och mätbara resultater.
 • Focus on the Economy and Technology - magazine
  - nyheter om ekonomi och teknologi i Finland
 • Invest in Finland
  - nationell organisation som främjar utländska direkta investeringar i Finland
 • Näringslivets forskningsinstitut
  - gör undersökningar och prognoser om finskt näringsliv
 • Teknologiska utvecklingscentralen (TEKES)
 • Livsmedelssäkerhetsverket
   - information med anknytning till import och export av djur

Kultur

Utbildning och vetenskap

 • CIMO - Centret för internationellt personutbyte
  - information om studiemöjligheter i Finland och Finland som studieland
 • Nettilukio
  - gymnasiet via internet
 • Opintoluotsi
  - Undervisningsministeriets tjänst sammanställer den utbildningsinformation som finns på webben
 • Research
  - Informationstjänsten Research.fi innehåller centrala statistikupgifter och annan information om forskningen och teknologin i Finland. Det finns länkar till fördjupande bakgrundsinformation: statistik och publikationer, dokument och databaser.
 • Sitra
  - Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra är en oberoende offentligrättslig fond underställd riksdagens övervakning. Sitra verkar för att främja det ekonomiska välståndet i Finland och bygga morgondagens framgångsrika Finland. Sitra siktar på att vara en uppskattad kompanjon vid byggandet av ett kunnigt och innovativt samhälle. 
 • Studieinfo
  - information om utbildning
 • Study in Finland
  - International Study Programmes
 • Tekes
  - Tekes finansierar och aktiverar företags, högskolors och forskningsinstituts ambitiösa forsknings- och produktutvecklingsprojekt.
 • Utbildningsstyrelsens webbtjänst
  - skoladresser, länkar till lärar- och studentorganisationer
 • Universitet i Finland
 • Yrkeshögskolor i Finland

Det finska språket

Fonder

A.P.Møller og hustru Chastine McKinney Møllers fond til almene formaal

Kulturfonden for Danmark och Finland
Syfte: Ändamålet med de nordiska bilaterala kulturfonderna är att främja ett ömsesidigt samarbete mellan Finland och det andra nordiska landet och att öka den ömsesidiga kännedomen om det andra landets kultur- och samhällsliv. Genom avkastningen från fondkapitalet delar fonderna årligen ut främst resebidrag till enskilda personer och små grupper. Fonderna prioriterar nyskapande verksamhet som ytterligare stimulerar det mångskiftande kulturutbytet.

Årlig legatsum: 300.000 DKK
Legatportion: Varierande.
Ansökningsfrist: 15. februari och 15. september
Administrator:
Udenrigsministeriet
Anja Jeffrey
Asiatisk Plads 2
1448 København K
e-mail: anjjef@um.dk
telefon: 33 92 00 00
Webbplats: www.danskfinskfond.dk (Om du söker i Finland, skal du kontakta Hanaholmen Kulturcentrum)

Letterstedska föreningen
Syfte: Föreningens uppgift är enligt stadgan att befordra gemenskapen mellan de fem nordiska länderna med avseende på industri, vetenskap och konst. Årligen förfochar Letterstedtska föreningen över ca två miljoner svenska kronor för utdelning till nordiska ändamål dels gemensamt, dels nationellt. Anslagsutlysningen utsändes i särskild ordning till universitet, högskolor, museer, arkiv, nordiska institutioner och föreningar. Den publiceras regelmässigt i årets sista nummer av Nordisk Tidskrift. Det förekommer ingen ansökningsblankett, utan ansökan utformas av den sökande.

Postadress:
Letterstedtska föreningen
Box 22333, SE-104 22 Stockholm
Besöksadress:
c/o Föreningen Norden, Hantverkargatan 33, 2 tr, Stockholm Telefon +46 8 654 75 70. Telefontid fredagar 10-12
Telefax +46 8 654 75 72
E-mail info@letterstedtska.org
web: www.letterstedtska.org

Nordisk Kulturfond
Syfte: Nordiska kulturfonden delar ut omkring 25 miljoner danska kronor varje år till kulturprojekt i Norden eller nordiska projekt utanför Norden. De projekt som får och har fått stöd speglar hela kulturlivet och omfattar allt från bildkonst, teater, musik och dans till litteratur och nya media. Även utbildning, forskning och tvärsektoriella projekt omfattas i det fonden kan stöda. Inom utbildnings- och forskningsområdet prioriteras projekt med anknytning till konst och kultur. Projekt som kan erhålla stöd från fonden måste inkludera minst tre nordiska länder eller självstyrande områden (Färöarna, Grönland och Åland).

Observera att fonden endast mottar webbansökningar - ansökningar som skickas via fondens webbplats.

Årlig legatsumma: 25.000.000 DKK
Ansökningsblankett: Ja
Ansökningsfrist: För ansökningar t.o.m. 100 000 danska kronor finns fem ansökningstider. För ansökningar högre än 100 000 danska kronor finns två ansökningstider. Se hemsidan för närmare information.
Administrator:
Nordisk Kulturfond
Store Strandstræde 18
1255 København K
telefon: 33 96 02 00
fax: 33 32 56 36
web: www.nordiskkulturfond.org

Finlands ambassad ansvarar inte för de härnämnde fonders aktiviteter.

Media

Tidningar og TV

Resa till Finland

De största städernas officiella turistinformationer:

Fler länkar

Ambassaden ansvarar inte för innehållet på de länkade webbplatserna.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 24.7.2014


© Finlands ambassad, Köpenhamn | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter