Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen suurlähetystö, Kööpenhamina: Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Kööpenhamina

Puh. +45-3313 4214
S-posti: sanomat.kob@formin.fi
Dansk | Suomi | Svenska | facebook | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Matkustustiedotteet, 19.7.2018

Tanska: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Tanskan viranomaisten arvion mukaan kansainvälisen terrorismin uhkataso on tällä hetkellä korkeimmalla tasolla, mikä tarkoittaa, että terrori-iskujen uhka on olemassa koko maassa. Yleisesti ottaen Tanska on edelleen suhteellisen turvallinen matkustusmaa.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Tavanomaista varovaisuutta ja valppautta on hyvä noudattaa liikuttaessa Kööpenhaminassa, kuten myös muissa Euroopan pääkaupungeissa. Lisäksi ääriryhmien mahdollinen toiminta sekä jengien yhteenotot saattavat aiheuttaa vaaratilanteita myös matkailijoille. Vuosittain toistuvat hirmumyrskytasolle asti nousevat tuulet ja rankkasateet voivat aiheuttaa erityisiä vaaratilanteita.

Tanskassa matkalla olevia kehotetaan seuraamaan paikallisviranomaisten tiedotusta mahdollisissa poikkeusolosuhteissa, esim. twitter @Rigspoliti ja Kööpenhamina @KobenhavnPoliti.

Yleinen hätänumero on 112.

Kiireettömissä tapauksissa poliisin palvelunumero on 114.

Rikollisuus

Matkailijan kannattaa olla tavallista valppaampi liikkuessaan erityisesti suurissa väkijoukoissa, metroissa ja junissa. Matkustusasiakirja ja eri maksuvälineet suositellaan säilyttämään eri paikoissa. Osa rahavaroista ja, jos mahdollista, toinen maksukortti kannattaa jättää säilytykseen esimerkiksi hotellin tallelokeroon. Kööpenhaminan päärautatieaseman ja keskustan alueella sekä joukkoliikennevälineissä liikkuu taskuvarkaita. Matkatavaroita on myös hyvä pitää silmällä lentokentällä erityisesti lähtö- ja saapumistilanteissa, samoin kirjauduttaessa hotelliin. Auton sisälle ei kannata jättää säilytykseen mitään tavaroita, tai auton asiakirjoja.

Rikostapauksissa tulee aina tehdä ilmoitus tapahtuneesta lähimmälle poliisiasemalle. Ilmoituksesta tulee pyytää itselle kopio. Samoin matkustusasiakirjan tai ajokortin katoaminen on mahdollisen väärinkäytön estämiseksi ilmoitettava poliisille sekä Tanskassa että Suomessa.

Tanskan poliisi (24/7) https://www.politi.dk/da/servicemenu/forside/

Kööpenhaminan poliisi (24/7)

https://www.politi.dk/Koebenhavn/da/servicemenu/forside/

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Nopeusrajoitus taajamissa ajettaessa on 50 km/h, maanteillä 80 km/h, ja moottoriteillä 110 km/h (130 km/h). Rattijuopumuksen promilleraja on Tanskassa 0,5 promillea.
Tanska on pyöräilymaa ja usein työmatkatkin tehdään pyörillä, joten erityisesti taajamissa tienkäyttäjien on kiinnitettävä huomiota pyöräilijöihin.

Tanskan ja Ruotsin välisen Juutinrauman sillan, samoin kuin Iso-Beltin sillan ylittämisestä Sjellannin ja Fynin välillä peritään maksu.

Lisätietoja siltaylityksiin liittyvistä asioista löytyy nettiosoitteista:

https://www.oresundsbron.com/da/start
http://www.storebaelt.dk/english

Muita linkkejä:

Tielaitos, vastaa ajoneuvoista, kuljetusliikenteestä, julkisesta liikenteestä, rautateistä, ilmailusta, satamista, ja rakennuksista http://www.trafikstyrelsen.dk/da.aspx
Vejdirektoratet informoi tietöistä yms. http://www.vejdirektoratet.dk/da/Sider/Default.aspx
Tanskan liikenteen häiriökartta http://trafikkort.vejdirektoratet.dk/
Metron aikataulun muutokset ja muut aikataulupoikkeamat:
http://intl.m.dk/#!/about+the+metro/travel+information/timetable+changes

Luonnonolot

Tanskassa toistuu vuosittain hirmumyrskytasolle asti nousevat tuulet ja rankkasateet. Niiden vaikutukset saattavat osaltaan vaikeuttaa esimerkiksi julkista liikennettä. Kovien tuulien aikana Juutinrauman silta ja/tai Iso-Beltin silta voidaan joutua sulkemaan väliaikaisesti.

Tanskan pelastusviranomainen http://brs.dk/Pages/Forside.aspx

Tanskan ilmatieteenlaitos http://www.dmi.dk/vejr/

Terveys

Myös tilapäisesti Tanskassa käymässä olevat toisen Pohjoismaan kansalaiset saavat välttämättömän lääkärinhoidon samoin ehdoin kuin maassa pysyvästi asuvat.

Kiireellisten hoitojen takaamiseksi on kuitenkin suositeltavaa, että Tanskaan matkustavalla on kaikenkattava matkavakuutus.

Lisätietoa Tanskan terveyspalveluista sekä terveydestä ja sairauksista https://www.sundhed.dk/

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maahantulosäännökset

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Matkailijan tulee tarvittaessa kyetä esittämään rajaviranomaisille voimassa oleva matkustusasiakirjansa (passi), tai Suomen poliisin myöntämä matkustuskelpoinen henkilötodistus matkustettaessa myös Pohjoismaiden alueella.

Kööpenhaminan lentokentän rajatarkistuksia on tiukennettu. Kaikkien Schengen-alueelle matkustavien ja Schengen-alueelta pois matkustavien passit skannataan, matkustajien on hyvä varata riittävästi aikaa passintarkastusta varten.

Tällä hetkellä matkailijoita kehotetaan huomioimaan, että Ruotsi jatkaa edelleen rajatarkastuksia Tanskan ja Ruotsin välisellä rajalla. Tarkastukset koskevat kaikkia matkustustapoja juna-, henkilö- ja linja-auto- sekä lautta- ja lentoliikennettä. Ilman matkustusasiakirjan tai henkilötodistuksen esittämistä matkayhtiöt eivät välttämättä päästä sisään kulkuneuvoihin henkilön matkustettaessa Tanskasta Ruotsiin. Tanskan viranomaiset eivät tarkista matkustusasiakirjoja Ruotsista Tanskaan tulevilta henkilöiltä. Tanskan rajaviranomaiset tekevät pistotarkastuksia Saksasta Tanskaan tuleville matkalaisille maiden välisellä raja-asemalla.

Yhteystiedot

Kööpenhaminan-suurlähetystö

Sankt Annae Plads 24
1250 KOBENHAVN K
DENMARK
+45 331 342 14

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 19.7.2018


© Suomen suurlähetystö, Kööpenhamina | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot