Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ambassad, Köpenhamn: Aktuellt: Resemeddelande

FINLANDS AMBASSAD, Köpenhamn

Tel. +45-3313 4214
E-post sanomat.kob@formin.fi
Dansk | Suomi | Svenska | facebook | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Resemeddelanden, 20.2.2018

Danmark: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Höjd beredskap i hela landet och särskilt i Köpenhamn p.g.a. terrorhot.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om du deltar i en paketresa är det i främsta hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
Lag om paketresor http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19941079

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Iaktta normal försiktighet och uppmärksamhet när du rör dig i Köpenhamn, precis som i andra europeiska huvudstäder. Extrema grupper och kriminella gäng kan därtill orsaka farliga situationer också för turister.
Årligen återkommande kraftiga regn och stormar med orkanstyrka kan orsaka farliga situationer.

Om du reser i Danmark ska du följa de lokala myndigheternas information i eventuella krissituationer, t.ex. på Twitter under @Rigspoliti och gällande Köpenhamn @KobenhavnPoliti.

Det allmänna nödnumret är 112.

Polisens nummer är 114 (icke brådskande fall).

Brottsligheten

Resenärer bör vara mera uppmärksamma än vanligt, särskilt när de rör sig i stora folkmassor, i tunnelbana och tåg. Förvara resedokument och olika betalningsmedel på olika platser. Det lönar sig att lämna en del pengar, eller om möjligt ett kreditkort i säkert förvar, till exempel i hotellets säkerhetsfack. Det rör sig ficktjuvar på centralstationen i Köpenhamn, i centrum och i kollektivtrafiken. Håll ett öga på ditt bagage på flygfältet, särskilt när du checkar in eller väntar på bagage, och när du checkar in på hotellet. Lämna inga saker i bilen, inte heller bilens handlingar.

Om det inträffar ett brott ska man alltid anmäla det till den närmaste polisstationen. Be att få en kopia av polisanmälan. Gör också polisanmälan både i Danmark och i Finland om ditt pass, identitetskort eller körkort försvinner, för att förhindra missbruk.

Danska polisens webbplats (24/7): https://www.politi.dk/da/servicemenu/forside/
Köpenhamns polis (24/7): https://politi.dk/Koebenhavn/da/servicemenu/forside/

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Hastighetsbegränsningarna är 50 km/h i tätorter, 80 km/h på landsvägen och 110 km/h (130 km/h) på motorvägen. Gränsen för rattfylleri är 0,5 promille.
Danmark är ett land där många cyklar, också till arbetet. Beakta cyklisterna i trafiken, särskilt i städerna.
Man måste betala en avgift för att köra över Öresundsbron till Sverige och Stora Bältbron mellan Själland och Fyn.

Mera information om broarna:
https://www.oresundsbron.com/da/start
http://www.storebaelt.dk

Andra länkar:
Vägverket: http://www.trafikstyrelsen.dk/da.aspx Svarar för fordon, transporttrafik, kollektivtrafik, järnvägar, flygtrafik, hamnar och byggnader
Vejdirektoratet informerar om vägarbeten: http://www.vejdirektoratet.dk/da/Sider/Default.aspx
Karta över störningar i Danmarks trafik: http://trafikkort.vejdirektoratet.dk/
Ändringar i metrons tidtabell och andra avvikelser:
http://intl.m.dk/#!/about+the+metro/travel+information/timetable+changes

Naturförhållanden

I Danmark förekommer årligen stormar med orkanstyrka och störtregn. De kan bland annat försvåra kollektivtrafiken. Öresundsbron och Stora Bältbron kan stängas temporärt om vindarna är kraftiga.

Danmarks räddningsmyndighet: http://brs.dk/Pages/Forside.aspx
Danmarks meteorologiska institut: http://www.dmi.dk/vejr/

Hälsoläget

Också medborgare i ett annat nordiskt land på tillfälligt besök i Danmark får nödvändig läkarvård på samma villkor som de som är permanent bosätta i landet.

För att garantera att du får brådskande vård rekommenderar vi ändå att du tar en heltäckande reseförsäkring.

Ytterligare information om de danska hälsovårdtjänsterna samt om hälsa och sjukdomar finns på
https://www.sundhed.dk/

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument http://formin.finland.fi/pass

Vid behov måste man vid gränsen kunna visa upp ett giltigt pass eller ett identitetskort utfärdat av polisen, också när man reser i de nordiska länderna.

Gränskontrollerna vid Köpenhamns flygplats har skärpts. Alla som reser till och från Schengenområdet får sina pass scannade så det är bra att reservera tillräckligt med tid för passgranskningen.

För närvarande måste resenärer beakta att Sverige fortsätter sina gränskontroller mellan Danmark och Sverige. Kontrollen gäller alla rutter i bil-, tåg-, buss-, färje- och flygtrafiken. Flygbolag och andra resebolag släpper inte nödvändigtvis resenärer utan resedokument ombord på resor från Danmark till Sverige. De danska myndigheterna granskar inte resedokument när man reser från Sverige till Danmark. De danska gränsmyndigheterna kontrollerar däremot genom stickprov resedokument för personer som kommer från Tyskland.

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Copenhagen

Sankt Annae Plads 24
1250 KOBENHAVN K
DENMARK
+45 331 342 14

Jour: När ambassaden har stängt kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 20.2.2018


© Finlands ambassad, Köpenhamn | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter