Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ambassad, Köpenhamn: Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Köpenhamn

Tel. +45-3313 4214
E-post sanomat.kob@formin.fi
Dansk | Suomi | Svenska | facebook | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 17.10.2016

Finland mest attraktiva EU-land för utländska direktinvesteringar

En ny undersökning visar att Finland, Irland och Nederländerna de mest attraktiva EU-länderna när det kommer till utländska direktinvesteringar.

Riitta Supperi, Keksi, Team Finland

Enligt en rapport beställd av Europeiska kommissionen är Finlands politiska, regulativa och rättsliga miljö är bäst i hela EU för utländska direktinvesteringar (FDI). Dessa faktorer minskar risker och sänker kostnader vid etablering och drift av företag.

I undersökningen får Finland speciellt höga poäng för tillgången på kvalificerad arbetskraft och tar topplaceringen i kunskaps- och innovationskapacitet. Resultatet speglar det traditionellt starka forsknings- och utvecklingssamarbetet mellan företag och universitet i Finland.

"Resultaten visar att internationella företag i Finland kan få hög avkastning på investerat kapital. Vi har en av de lägsta bolagsskattesatserna - endast 20 procent - och en arbetskraft som är högutbildad och behärskar engelska. Att starta ett företag i Finland går snabbt och enkelt", säger Antti Aumo, avdelningschef för Invest in Finland vid Finpro.

Med FDI Attractiveness Scoreboard som användes i undersökningen mättes totalt 44 länders attraktivitet för utländska investeringar med hjälp av 18 olika nyckelindikatorer år 2014 och 2009.  Indexet fokuserar på faktorer som beslutsfattare kan påverka på kort och medellång sikt och som är en del av landets investeringspolitik och -strategi.

Undersökningen gjordes av det danska finanspolitiska konsultföretaget Copenhagen Economics på uppdrag av EU-kommissionen.

Mer information:

Antti Aumo, chef, Finpro, enheten Invest in Finland, e-post: antti.aumo(a)finpro.fi, tfn +358 40 505 0477

Hetta Huittinen, kommunikationschef, Finpro, e-post: hetta.huittinen(a)finpro.fi, tfn +358 40 033 9597

Läs rapporten Towards a Foreign Direct Investment (FDI) Attractiveness Scoreboard

Skriv ut

Uppdaterat 31.10.2016


© Finlands ambassad, Köpenhamn | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter