Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ambassad, Köpenhamn: Aktuellt: Nyheter

FINLANDS AMBASSAD, Köpenhamn

Tel. +45-3313 4214
E-post sanomat.kob@formin.fi
Dansk | Suomi | Svenska | facebook | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 31.10.2016

Ledningen för de nordiska länderna samlas i Köpenhamn den 1–3 november

Nordiska rådets 68:e session ordnas den 1–3 november i Köpenhamn. Sessionen är årets viktigaste nordiska forum där de nordiska parlamentarikerna, statsministrarna och sektorministrarna möts. I år har Finland i egenskap av ordförande för Nordiska ministerrådet en synligare roll än vanligt. Finlands regerings delegation leds av statsminister Juha Sipilä.

Statsrådets kommunikationsavdelning 25.10.2016 13.34 | Publicerad på svenska 26.10.2016 kl. 15.48
Pressmeddelande 457/2016

Statsminister Juha Sipilä deltar i det nordiska statsministermötet och i mötet för de nordiska statsministrarna och de baltiska premiärministrarna. De nordiska statsministrarnas temadebatt vid Nordiska rådets session handlar om hur de nordiska länderna kan bidra till att främja genomförandet av FN:s globala mål för hållbar utveckling i Norden. De nordiska och baltiska regeringscheferna diskuterar bland annat regionalt samarbete och aktuella frågor om europeiskt samarbete. De nordiska statsministrarna träffar även Nordiska rådets presidium. Dessutom träffar statsministrarna representanter för de nordiska självstyrande områdena samt representanter för Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet.

Utrikesminister Timo Soini är ordförande för de nordiska utrikesministrarnas möte. Mötets huvudteman är samarbetet mellan de nordiska länderna och Förenta staterna, ett fördjupat nordiskt utrikes- och säkerhetspolitiskt samarbete, Brexit, situationen i Syrien och säkerheten i Östersjöområdet. Utrikesminister Soini presenterar även de nordiska utrikesministrarnas redogörelse för Nordiska rådet och deltar i mötet med Nordiska rådets presidium.

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen är ordförande för utrikeshandelsministrarnas och utvecklingsministrarnas möten. På agendan för handelsministrarnas möte står bl.a. de nordiska ländernas roll i främjandet av frihandeln, inklusive en diskussion om avtalen TTIP och CETA, samt en diskussion om de handelspolitiska konsekvenserna av Brexit. Vid utvecklingsministermötet diskuteras bl.a. målen för hållbar utveckling, den privata sektorns instrument för utvecklingsfinansiering samt migrationen, bräckliga stater och sambandet mellan humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd.

Ministern för nordiskt samarbete Anne Berner är ordförande för samarbetsministrarnas möte och presenterar för Nordiska rådet Nordiska ministerrådets budget för 2017, samarbetsministrarnas redogörelse för 2016 och EU-redogörelsen. Dessutom har samarbetsministrarna ett möte med Nordiska rådets presidium.

I år ställer de nordiska parlamentarikerna frågor till de nordiska arbetsministrarna.

Justitie- och arbetsminister Jari Lindström deltar i arbetsministrarnas frågetimme, där tyngdpunkten ligger på arbetsmarknadspolitiska problemställningar i Norden.

I nordiska ministermöten deltar dessutom undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen, som är ordförande för både undervisnings- och kulturministrarnas möten, jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen, som är ordförande för miljöministrarnas möte, och familje- och omsorgsminister Juha Rehula, som deltar i det årliga mötet för välfärdsutskottet och ministerrådet för jämställdet och som överlämnar redogörelserna om jämställdhet och om social- och hälsopolitik till Nordiska rådet.

Nordiska rådets välkända priser (litteratur, barn- och ungdomslitteratur, musik, miljö samt film) delas ut vid en prisgala tisdagen den 1 november.

Ytterligare information:

Programmet för statsminister Sipilä: Anna-Kaisa Heikkinen, specialmedarbetare, tfn +358 40 748 3867, statsrådets kansli; Kari Kahiluoto, chef för sekretariatet för nordiskt samarbete, tfn +358 295 351 556, utrikesministeriet; Anne Sjöholm, kommunikationschef, tfn +358 40 537 0733, statsrådets kansli

Programmet för utrikesminister Soini: Matti Nissinen, diplomatisk rådgivare, tfn +358 295 351 780;
Katja Luopajärvi, ambassadråd, tfn +358 295 351 506, utrikesministeriet

Programmet för utrikeshandels- och utvecklingsminister Mykkänen: Marja Koskela, diplomatisk rådgivare, tfn +358 295 350 633; Katja Luopajärvi, ambassadråd, tfn +358 295 351 506, utrikesministeriet

Programmet för ministern för nordiskt samarbete Berner: Kari Kahiluoto, chef för sekretariatet för nordiskt samarbete, tfn +358 295 351 556, utrikesministeriet

Programmet för justitie- och arbetsminister Lindström: Juha Halttunen, specialmedarbetare, tfn +358 295 060 066, arbets- och näringsministeriet

Programmet för undervisnings- och kulturminister Grahn-Laasonen: Heikki Kuutti Uusitalo, specialmedarbetare, tfn +358 50 302 8246, undervisnings- och kulturministeriet

Programmet för jordbruks- och miljöminister Tiilikainen: Ann-Britt Ylinen, råd för internationella ärenden, tfn +358 295 250 328, miljöministeriet

Programmet för familje- och omsorgsminister Rehula: Maria Waltari, konsultativ tjänsteman, tfn +358 295 163 337 (social- och hälsofrågor); Annamari Asikainen, konsultativ tjänsteman, tfn +358 295 163 232 (jämställdhetsfrågor)

Skriv ut

Uppdaterat 31.10.2016


© Finlands ambassad, Köpenhamn | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter