Gå direkte til indholdet
Udenrigsministeriet

Finlands Ambassade, København: Aktuelt: Nyheder

FINLANDS AMBASSADE, København

Tlf. +45-3313 4214
E-post sanomat.kob@formin.fi
Dansk | Suomi | Svenska | facebook | 
Normal tekststørrelseStørre tekst
 
Nyheder, 03-04-2017

"Magt er nøglen i ligestillingsarbejdet"

Carita Peltonen, bosiddende i København, er en erfaren aktør i spørgsmål omhandlende ligestilling. Hun har arbejdet som seniorrådgiver i Nordisk Ministerråd. Den Finske Ambassade i København har haft mulighed for at benytte Carita Peltonens store erfaring, da Ambassaden i efteråret 2016 organiserede et seminar omhandlende kvinder og magt. Hovedtaleren på dette seminar var den tidligere Finske Præsident Tarja Halonen.

Foto: Mikael Sarmavuori
Carita Peltonen
Carita Peltonen

Vi snakkede for nyligt med ligestillingsekspert Carita Peltonen om ligestillingen i de nordiske lande.

Selvom kvinders rettigheder i de nordiske lande er veludviklede, er der stadig muligheder for forbedringer i for eksempel i erhvervslivet, og blandt professorerne i Finland og Danmark.

Hovedspørgsmålet i ligestillingen er hvordan magten distribueres. Ifølge Carita Peltonen er netop spørgsmålet om magt nøglen til ligestillingsarbejdet.

Magt relaterer sig i særdeleshed til de politiske beslutninger der bliver taget af beslutningstagerne. Når man sammenligner Finland og Danmark, fremkommer det at der er flere kvinder i det Finske parlament end i det danske Folketing.

I Finland er 43 % af parlamentsmedlemmerne kvinder, mens dette er tilfældet for 38 % af medlemmerne i det danske Folketing. I Finlands parlament er der også et kvindenetværk der på tværs af partiskel er et godt eksempel på samarbejdet mellem de kvindelige parlamentsmedlemmer.

Forskelle mellem Finland og Danmark

Finland har opnået positive resultater i forhold til ligestilling, blandt andet på grund af en såkaldt ligestillingsdelegation. Denne delegation blev første gang etableret in 1972 af parlamentet med det formål at promovere ligestillingen og for at gøre opmærksom på områder hvor der var ulighed mellem kønnene.

Ligestillingsdelegationen arbejder for at forbedre kvindernes position. Denne type delegation findes ikke i eksempelvis Danmark. I Finland er der udover den finske ombudsmand, en ombudsmand specifikt for ligestilling og antidiskrimination, en ombudsmand der ikke er blevet etableret i Danmark.

Omsorg stærkt relateret til ligestilling

Omsorg er også stærkt relateret til ligestilling. De nordiske lande er pionerer med hensyn til omsorg, men der er stadig forskelle. For eksempel, barselsorlov. Når man sammenligner de skandinaviske barselslove, er der forskel på hvordan ligestilling fungerer for færderne.

På Island for eksempel, har fædrene ret til at have barselsorlov. I Finland, bestemmer forældrene sammen hvordan de skal fordele barselsorloven. Ifølge Peltonen bliver manden ofte ikke hjemme selvom han har lyst til det. Islands gode erfaringer med barselsorlov afspejler sig også i fødselsstatistikkerne, hvor fødselsraten stiger, samtidig med at skilsmisseraten falder.

Det er også meget vigtigt at få mændene involveret i at få ligestillingen til at virke, ellers vil vi ikke lykkes med at skabe et kønsligestillet samfund.

Udover temaet om omsorg i ligestillingsdebatten, er det også vigtigt at se på hvordan ressourcerne er fordelt mellem kvinder og mænd. Ifølge Peltonen er det nødvendigt at alle sektorer tænker på ligestilling således at ligestillingens principper respekteres. Eksempelvis med kvindelige og mandlige sportsklubber, hvor bevillinger og lignende skal fordeles ligeligt.

Forebyggelse af vold mod kvinder hovedtema i ligestillingsarbejdet

Peltonen ønsker til slut at fremhæve vold mod kvinder. Forebyggelsen af vold mod kvinder er et af hovedtemaerne i ligestillingsarbejdet i Nordisk Ministerråd.

Kvinder oplever mest vold derhjemme, udført af en bekendt person. Dette adskiller sig fra mændene, hvor volden ofte forekommer på gaden udført af en ukendt person. Volden er et stort problem for samfundet, også økonomisk. Fordi volden er så almindelig, er det også vigtigt at snakke om, siger Peltonen.

Carita Peltonen har arbejdet i Nordisk Ministerråd i 8 år som seniorrådgiver blandt andet med ansvar for ligestillingsspørgsmål

Finlands Ambassade i København ønsker alle en god International kvindedag!

Finlands Ambassade i København fortsætter debatten om ligestilling i Danmark:

  • Ambassaden holtdte i efteråret 2016 et seminar om kvinder og magt, hvor key note speakeren var den tidligere finske president, Tarja Halonen.
  • Det finske udenrigsministerium deltager i 2017 i projektet "100 acts for gender equality", som er en del af det officielle program for Finlands 100-årsjubilæumsår.

Print denne side

Opdateret 03-04-2017


© Finlands Ambassade, København | Information om hjemmesiden | Kontakt