Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ambassad, Köpenhamn: Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Köpenhamn

Tel. +45-3313 4214
E-post sanomat.kob@formin.fi
Dansk | Suomi | Svenska | facebook | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 15.12.2017

Finlands regerings internationella jämställdhetspris till förbundskansler Angela Merkel

Den 14 december offentliggjorde statsminister Juha Sipilä den första mottagaren av det internationella jämställdhetspriset (International Gender Equality Prizen) som har inrättats av Finlands regering. Priset tilldelas Tysklands förbundskansler Angela Merkel som erkänsla för hennes långsiktiga och världsomfattande arbete som försvarare av människovärde och mänskliga rättigheter och som förespråkare för kvinnor och flickor.

Angela Merkel Juha Sipilä

"Förbundskansler Angela Merkel har blivit en av världens mest inflytelserika personer och hon är en förebild för många kvinnor och flickor", säger statsminister Juha Sipilä.

Jämställdhet är en grundläggande värdering för Finland som firar hundra år av självständighet.

"Vårt land var den första i världen att ge kvinnor fullständiga politiska rättigheter 1906. Med priset vill vi bidra till att stärka uppskattningen av jämställdhet även i andra länder på olika håll i världen", fortsätter statsminister Juha Sipilä.

Prissumman för priset som har inrättats av Finlands regering är 150 000 euro. Pristagaren får emellertid inte penningpriset för eget bruk, utan det ska riktas till ett biståndsobjekt som stärker kvinnors och flickors ställning. Prissumman finansieras ur av Finlands anslag för utvecklingssamarbete.

Det understödsobjekt som förbundskansler Merkel har utsett offentliggörs vid ett jämställdhetsseminarium på hög nivå som ordnas i Tammerfors i början av 2018. Evenemanget ordnas i samarbete med Tammerfors stad.

Statsrådet beviljade priset utifrån förslag av en oberoende prisnämnd. I år består prisnämnden av verkställande direktören för Tammerforshuset Paulina Ahokas som ordförande samt av generalsekreteraren för projektet Finland 100 år Pekka Timonen och författaren och forskaren Rosa Meriläinen.

Prismotiveringar

Tack vare sin livsgärning är förbundskansler Angela Merkel en av världens mest inflytelserika personer och en förebild för många kvinnor och flickor. Genom att krossa glastak har hon visat att kvinnor kan avancera till de högsta ledande posterna.

Som förbundskansler har Merkel tagit upp jämställdhet mellan könen på statschefernas agenda. Hon har i synnerhet arbetat för att förbättra kvinnors rättigheter och möjligheter i utvecklingsländer.

I Tyskland strävar hon efter genuin samhällelig jämställdhet mellan kvinnor och män, vilket innebär till exempel bättre möjligheter att kombinera arbete och familjeliv.

Även under trycket av internationella utmaningar har Angela Merkel alltid försvarat människovärdet och de mänskliga rättigheterna. Hon är också en stark förespråkare för och ett föredöme i fråga om europeiska värderingar – en sann europeisk ledare.

Läs mera: genderequalityprize.fi

Skriv ut

Uppdaterat 15.12.2017


© Finlands ambassad, Köpenhamn | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter