Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen suurlähetystö, Kööpenhamina: Palvelut: Kansalaisuus

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Kööpenhamina

Puh. +45-3313 4214
S-posti: sanomat.kob@formin.fi
Dansk | Suomi | Svenska | facebook | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Kansalaisuus

Monikansalaisuus, kaksoiskansalaisuus

Suomen kansalainen ei menetä Suomen kansalaisuuttaan, kun hän saa toisen valtion kansalaisuuden. Myöskään ulkomaalaisen ei tarvitse luopua nykyisestä kansalaisuudestaan, jotta hän voi saada Suomen kansalaisuuden. Suomi on hyväksynyt monikansalaisuuden (kaksoiskansalaisuus) 1.6.2003 lähtien.

On kuitenkin huomattava, että myös toisen valtion lainsäädäntö vaikuttaa siihen, voiko henkilöllä olla nykyisen kansalaisuutensa lisäksi toinen kansalaisuus. 

Jotta kansalaisuutta hakeva ei tahtomattaan menetä nykyistä kansalaisuuttaan, hänen on syytä selvittää etukäteen toisen valtion suhtautuminen monikansalaisuuteen. 

Vaikka monikansalaisuus hyväksytään, voi monikansalainen (kaksoiskansalainen) menettää Suomen kansalaisuutensa 22-vuotiaana, jos hänellä ei ole riittävää yhteyttä Suomeen. 

Lapsen kansalaisuus

Suomalaisen äidin lapsi saa aina Suomen kansalaisuuden syntyessään (koskee 1.9.1984 jälkeen syntyneitä). Suomalaisen isän lapsi saa Suomen kansalaisuuden, jos lapsen vanhemmat ovat naimisissa keskenään. Jos vanhemmat eivät ole keskenään avioliitossa, suomalaisen isän lapsi saa Suomen kansalaisuuden ilmoituksesta, mikäli isyys on vahvistettu. Lisätietoja saa suurlähetystöstä.

Lapsen kaksoiskansalaisuus

Lapsi voi saada kahden maan kansalaisuuden syntyessään, jos keskenään avioliitossa olevilla vanhemmilla on eri kansalaisuus. Aikuisena kaksoiskansalaisuuden voi saada esimerkiksi myös sellaisessa tapauksessa, että toisen maan kansalaisuuden saa automaattisesti ilman omaa nimenomaista suostumusta esim. avioliiton kautta. Ulkomailla syntynyt ja asuva Suomen ja toisen valtion kaksoiskansalainen saattaa menettää Suomen kansalaisuuden 22 vuotta täytettyään. Suomen kansalainen, jolla on myös jonkin vieraan valtion kansalaisuus, säilyttää Suomen kansalaisuuden vain, jos hänellä on riittävä yhteys Suomeen. Riittävä yhteys on määritelty kansalaisuuslaissa. Riittävä yhteys katsotaan olevan, jos:

  • Henkilö on syntynyt Suomessa ja hänen kotikuntalaissa tarkoitettu kotikuntansa on Suomessa hänen täyttäessään 22 vuotta;
  • Henkilön kotikunta on ollut Suomessa, taikka varsinainen asunto ja koti Islannissa, Norjassa Ruotsissa tai Tanskassa yhteensä vähintään seitsemän vuotta ennen kuin hän on täyttänyt 22 vuotta ; tai
  •  Henkilö on 18 vuotta täytettyään mutta ennen 22 ikävuoden täyttämistä:

a) ilmoittanut kirjallisesti Suomen diplomaattiselle edustustolle tai lähetetyn virkamiehen johtamalle konsulaatille taikka maistraatille haluavansa säilyttää Suomen kansalaisuuden;

b) hakenut Suomen passia tai saanut Suomen passin; tai

c) suorittanut tai parhaillaan suorittaa Suomessa varusmies- tai siviilipalvelusta tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetussa laissa tarkoitettua palvelusta; tai

d) saanut Suomen kansalaisuuden hakemuksesta tai ilmoituksesta

Asevelvollisuus ja monikansalaisuus

Suomen kansalainen, joka on myös Ruotsin, Norjan tai Tanskan kansalainen ja asuu vakituisesti näissä maissa ei ole kutsunnanalainen Suomessa eikä hänen tarvitse suorittaa asepalvelusta Suomessa. Monikansalainen voi kuitenkin halutessaan suorittaa asepalveluksensa Suomessa. Hänen tulee tarkistaa maistraatista, että kaksoiskansalaisuus ja osoite on oikein rekisteröity Suomessa.

Vapautuminen Suomen kansalaisuudesta

Voit vapautua Suomen kansalaisuudesta omasta pyynnöstäsi, jos olet myös jonkin toisen valtion kansalainen tai olet saamassa jonkin toisen valtion kansalaisuuden. Jos et ole vielä saanut toisen valtion kansalaisuutta, sinut vapautetaan ehdollisesti Suomen kansalaisuudesta. Vapautuminen tulee voimaan, jos toimitat selvityksen saamastasi toisen valtion kansalaisuudesta määräajassa. Käsittelymaksu peritään, katso palveluhinnasto.

Lisätietoja Suomen kansalaisuudesta vapautumisesta saat Maahanmuuttoviraston tietosivuilta.

Suomen kansalaisuus - entinen Suomen kansalainen

Entinen Suomen kansalainen voi ilmoituksesta saada takaisin Suomen kansalaisuuden. Ilmoitusmenettelystä peritään käsittelymaksu, katso palveluhinnasto.

Suomen kansalaisuuden saamisen edellytyksistä ja siitä miten kansalaisuusilmoitus tehdään löydät lisätietoa Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta. Lisätietoja saat myös Suomen suurlähetystöstä.

Tarkempia tietoja kansalaisuusasioista saa Suomen suurlähetystöstä (+45 33 13 42 14) tai Suomen maahanmuuttoviraston kansalaisuusyksikön puhelinpalvelusta maanantai-perjantai klo 9-15 (Suomen aikaa) numerosta   +358 –(0)71 873 3400. Maahanmuuttoviraston yhteystiedot.

Maahanmuuttoviraston verkkosivuilla on lisätietoja Suomen kansalaisuuden säilymisestä 18–22 -vuotiaana.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 15.1.2016


© Suomen suurlähetystö, Kööpenhamina | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot