Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen suurlähetystö, Kööpenhamina: Palvelut: Muuta

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Kööpenhamina

Puh. +45-3313 4214
S-posti: sanomat.kob@formin.fi
Dansk | Suomi | Svenska | facebook | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Muuta

Ajokortti

 • EU:n sisällä ajokortti haetaan asuinmaasta.
 • Viallisen, kadonneen tai varastetun suomalaisen kortin tilalle saa Tanskassa asuva Suomen kansalainen uuden kortin asuinpaikkakuntansa Borgerservicestä. Uutta korttia varten tarvitaan nykyinen ajokortti tai ajokorttiote, jonka saa Suomi.fi  -palvelun kautta.

Aseet

 • Norjassa, Ruotsissa, Islannissa tai Tanskassa ampuma-aseen tai aseen osan hallussapitoon annetulla luvalla saa siirtää ja tuoda Suomeen ampuma-aseen ja aseen osan sekä tarpeellisen määrän aseessa käytettäviä patruunoita.

 • Lupa lisäksi oikeuttaa pitämään niitä hallussa enintään kolme kuukautta siitä lukien, kun ne on siirretty tai tuotu Suomeen. Edellytyksenä on, että siirron tai tuonnin tarkoituksena on osallistuminen Norjassa, Ruotsissa, Islannissa, Tanskassa tai Suomessa järjestettävään ampuma- tai metsästystapahtumaan. Lupa oikeuttaa myös siirtämään esineet takaisin Ruotsiin tai Tanskaan. Erityistä vientilupaa ei tarvita myöskään esineen viemiseksi takaisin Norjaan tai Islantiin.

 • Euroopan ampuma-asepassin haltija saa siirtää ja tuoda Suomeen ampumaurheiluun ja metsästykseen soveltuvan, ampuma-asepassiin merkityn ampuma-aseen ja aseen osan sekä tarpeellisen määrän aseessa käytettäviä patruunoita. Ampuma-asepassin haltijalla on lisäksi oltava hallussaan kirjallinen kutsu tai muu luotettava selvitys, josta ilmenee, että siirtoa tai tuontia tarvitaan ampumaurheilu- tai metsästystapahtumaan osallistumiseksi.

 • Ampuma-asepassin haltija saa myös pitää hallussaan ampuma-asetta, aseen osaa ja patruunoita niin kauan kuin se on välttämätöntä ampumaurheilu- tai metsästystapahtumaan osallistumiseksi. Euroopan ampuma-asepassi on pidettävä mukana ampuma-asetta, aseen osaa tai patruunoita kannettaessa ja kuljetettaessa.

 • Muiden kuin historiallisesti tai taiteellisesti arvokkaiden vaarallisten esineiden maahantuonti on kielletty.

  Lisätietoja:

  Sisäasianministeriön poliisiosasto, puh. +358 (0)71 878 0171.

  Tanskassa noudatetaan Tanskan säädöksiä, joista saa lisätietoja paikalliselta poliisilta.

Sivun alkuun

Asevelvollisuus

Suomen lain mukaan jokainen suomalainen mies on asevelvollinen. Tämä asevelvollisuuslain 1§:n määrittämä kansalaisvelvollisuus alkaa sen vuoden alusta, jolloin mies täyttää 18 vuotta ja jatkuu sen vuoden loppuun kun hän täyttää 60 vuotta.

Tanskassa asuvan kutsuntavelvollisen tulee lähettää kutsuntapaperinsa suoraan Suomen puolustusvoimien aluetoimistoon tai suurlähetystön konsuliyksikköön.

Suomen  kansalainen, jolla on myös Tanskan kansalaisuus, ei ole kutsunnanalainen eikä hänen tarvitse suorittaa asevelvollisuuttaan Suomessa sinä aikana, kun hän pysyvästi asuu Tanskassa. Tämä sopimustulkinta perustuu Suomen väestötietojärjestelmän osoite- ja kansallisuustietojen oikeellisuuteen. Siksi kannattaa varmistaa väestökirjanpitäjältä maistraatista, että tiedot ovat oikein.

Lisätietoja asevelvollisuuden suorittamisesta Suomessa löytyy Puolustusvoimien kotisivulta.

Sivun alkuun

Auto

Ulkomailla rekisteröidyn ajoneuvon käyttö Suomessa

 • Tilapäisesti turistina enintään 6 kk vuoden aikana (Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt eivät saa käyttää ulkomailla rekisteröityä ajoneuvoa muutoin kuin auton ulkomailla asuvan omistajan ollessa mukana ajoneuvossa).
 • Muuton yhteydessä voi henkilöauton viedä Suomeen verotta. Tarkista verosäädökset tullista (mm. auton enimmäishintaa koskevia rajoituksia käytössä).

Lisätietoja: www.tulli.fi

Tullin neuvontapuhelin:  +358 (0)20 690 600.

Talvirenkaista:

 • Suomessa talvirenkaita on käytettävä kaikissa ajoneuvoissa joulu-helmikuussa.
 • Nastarenkaiden käyttö on Suomessa sallittu marraskuun alusta maaliskuun viimeiseen päivään tai toisen pääsiäispäivän jälkeiseen maanantaihin riippuen siitä kumpi päivämäärä on myöhemmin.
 • Nastattomia talvirenkaita saa Suomessa käyttää aina.
 • Tanskassa talvirenkaiden käyttö on harkinnanvaraista. Nastarenkaiden käyttö on sallittu 1.11 - 15.4

Lisätietoja: Liikenneministeriö

Sivun alkuun

Eläimet

 • Tuonti Suomeen: Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) neuvontapuhelin lemmikkieläinten tuojille ja viejille +358 (0)29 530 0401, avoinna arkisin klo 9-11 (Suomen aikaa). Puhelinpalvelussa vastataan lemmikkieläinten tuonti- ja vientivaatimuksiin liittyviin kysymyksiin EU-maiden, Norjan ja Sveitsin osalta.
 • Asiakaspalvelun sähköpostiosoite on ehyt@evira.fi ja verkkosivujen osoite www.evira.fi.
 • Verkkosivuilta löytyvät päivitetyt tiedot eläinten tuontiin liittyvistä vaatimuksista.  
  Lisätietoa: Elintarviketurvallisuusvirasto
 • Tuonti Tanskaan: Koiran ja kissan tuonti Tanskaan on tarkistettava Fødevarestyrelsenistä, puh. + 45 72 27 69 00

Eläke

Suomen eläkeasioissa voi kääntyä Kansaneläkelaitoksen ulkomaanyksikön puoleen, puh. +358 (0) 20  634 2550. Yleisluonteisissa kysymyksissä asiakkaita palvelee sähköpostiosoite inter.helsinki@kela.fi. Vakuuttaminen ja etuudet: puh. +358 (0)20 634 2650.

Tanskassa ei ole keskitettyä eläkelaitosta. Kansaneläkeasioissa voi kääntyä asuinkunnan Borgerservicen puoleen (www.borger.dk).

Sivun alkuun

Henkilökortti

 • Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset voivat hakea henkilökorttia miltä tahansa poliisilaitokselta Suomessa (ml. Maarianhamina).
 • Hakemukseen tarvitaan 1 valokuva ja luotettava selvitys henkilöllisyydestä (passi tai henkilökortti)
 • Henkilökortti annetaan viideksi vuodeksi ja sitä voi käyttää passin sijasta kaikissa EU-maissa, Sveitsissä, Lichtensteinissa, San Marinossa, Monacossa ja Pohjoismaissa.

Lisätietoja poliisin verkkosivuilta (www.poliisi.fi) tai Helsingin poliisilaitoksen lupaneuvonnasta puh. +358 (0) 71 877 3125

Sivun alkuun

Henkilötiedustelut - Asiakirjojen ja osoitetietojen hankkiminen Tanskasta

Osoite- ja virkatodistustiedustelut Suomesta

 • Jos haluaa tietää jonkun Suomessa asuvan osoitteen, voi ottaa yhteyttä ao. asuinpaikkakunnan seurakuntaan tai maistraattiin. Jos asuinpaikkakunta ei ole tiedossa, voi asiaa tiedustella Helsingin maistraatista puh. +358 (0) 71 87 30 191, fax: +358 (0) 71 87 31 191.
 • Maistraattien yhteystiedot löytyvät internetistä osoitteesta www.maistraatti.fi.

Sivun alkuun

Kuolemantapaus

 • Pääsääntöisesti omaiset huolehtivat hautauksesta ja perunkirjoituksesta.
 • Hautauksessa, kotiutuksessa ja perunkirjoituksessa auttaa hautaustoimisto.
 • Pysyvästi maassa asuva voi saada Tanskan valtion perushautausavustusta tapauksesta riippuen.  Hautausavustusta voi anoa ainoastaan hautaustoimisto.
 • Kannattaa tiedustella oliko vainajalla työpaikan kautta vakuutus, joka kattaisi kustannuksia kuolemantapauksissa.
 • Jos kuolinpesässä ei ole varoja tai omaiset eivät voi hoitaa hautausta, paikallinen sosiaalitoimisto hoitaa hautauksen ja perunkirjoituksen paikallisen hautaustoimiston avustuksella. Myös Suomessa toimiva hautaustoimisto voi hakea vainajan Tanskasta. Jos vainaja ei kuollut sairaalassa tehdään yleensä ruumiinavaus.

Arkkukotiutus

 • Toimeksisaanut tanskalainen hautaustoimisto huolehtii tarvittavat paperit ja arkun kotiutuksen.

Uurnakotiutus

 • Toimitettaessa/vietäessä uurna Suomeen tarvitaan todistus tuhkauksesta, jonka saa krematoriosta tai hautaustoimistosta.
 • Uurnan voi lähettää postissa tai lentorahtina (arvopostina).
 • Hautaustoimistot lähettävät uurnan seurakunnille, ei yksityisosoitteeseen.

Perunkirjoitus

 • Jos Suomessa tehdyssä perunkirjoituksessa on puutteita, on vaadittava täydennysperunkirjoitusta ja oikaisua käräjäoikeudessa. Tiedot toimitetusta perunkirjoituksesta saa verotoimistosta (Suomessa perunkirjoitus vahvistetaan verovirastossa, Tanskassa Skifteretten-tuomioistuimessa).

Sivun alkuun

Lapsen rekisteröiminen Suomen Väestötietojärjestelmään

Ulkomailla syntyneen lapsen Väestötietojärjestelmärekisteröintiä varten tarvitaan seuraavat alkuperäiset asiakirjat:

 • Täytetty ja allekirjoitettu Maistraattien lomake ulkomailla syntyneestä Suomen kansalaisesta.
 • Lapsen alkuperäinen syntymä- ja nimitodistus (fødsels- og navneattest), jonka saa seurakunnasta. Todistuksessa tulee näkyä lapsen nimi.
 • Molempien vanhempien passit, jotka esitetään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä.
 • Vihkitodistus, jos vanhemmat ovat naimisissa.
 • Bopælsattest (joko lapsen oma tai toisen vanhemman) – tilataan Borgerservicestä.
 • Todistus lapsen mahdollisesta toisesta kansalaisuudesta (esim. lapsen tai toisen vanhemman passi).

Vanhempien tulee käydä lapsen kanssa suurlähetystössä ja mukana tulee olla kaikki
hakemuksen liitteenä olevat asiakirjat.

Jos ainoastaan lapsen isä on Suomen kansalainen ja vanhemmat eivät ole keskenään
avioliitossa, vanhempien tulee tehdä lapsesta kansalaisuusilmoitus Maahanmuuttovirastolle.

Hakemuksen voi jättää Maahanmuuttoviraston asiointipalvelussa.

Kansalaisuusilmoitus käsitellään Maahanmuuttovirastossa. Kansalaisuusilmoituksesta peritään käsittelymaksu hakemuksen jättämisen yhteydessä.

Kansalaisuusilmoitusta jätettäessä on esitettävä seuraavat alkuperäiset asiakirjat edustustossa:

 • Lapsen alkuperäinen syntymä- ja nimitodistus (fødsels- og navneattest), jonka saa Tanskassa seurakunnasta. Todistuksessa tulee näkyä lapsen nimi.
 • Molempien vanhempien passit, jotka esitetään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä.
 • Todistus lapsen mahdollisesta toisesta kansalaisuudesta (esim. lapsen tai toisen vanhemman passi).
 • Selvitys isyyden vahvistamisesta (anerkendelse af faderskab).
 • Selvitys lapsen huoltajuudesta (omsorgs- og ansvarserklaering).
 • Bopælsattest (joko lapsen oma tai toisen vanhemman) – tilataan Borgerservicestä.

Sivun alkuun

Löytötavarat

 • Jos Tanskan poliisille tulee löytötavaraa, josta käy ilmi että omistaja on suomalainen, niin poliisi toimittaa löytötavaran Suomen suurlähetystöön Kööpenhaminaan. Suurlähetystö pyrkii tavoittamaan omistajan ja palauttamaan löytötavaran takaisin omistajalleen. Passit ja ajokortit toimitetaan myöntäneelle viranomaiselle.

Sivun alkuun

Muutto Suomeen

 • Muutettaessa Tanskasta Suomeen on muuttajan ilmoitettava muutosta Tanskassa asuinpaikkakuntansa Borgerserviceen. Suomeen saavuttaessa muuttajan on ilmoitettava muutostaan tulopaikkakuntansa maistraattiin seitsemän päivän kuluessa. Muuttajan on esitettävä maistraatille henkilöllisyyden osoittava asiakirja (passi, henkilökortti tai vastaava). Muuttoilmoitus
 • "Suomeen työhön? Tietoa Suomeen muuttajalle" - esite Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta.
 • Hallo Norden: Muutto Suomeen
 • Kelan kansainvälisisten sosiaaliasioiden puhelinpalvelu auttaa kaikissa kansainvälisissä maasta- ja maahanmuuton tilanteissa suomeksi ja englanniksi numerossa (+358) 20 634 0200 ja ruotsiksi numerossa (+358) 20 634 0300. Lisätietoa

Muutto ulkomaille

 • Asuessaan ulkomailla Suomen kansalaisen henkilö- ja asumistiedot säilyvät ajantasaisina Suomessa vain, jos hän itse huolehtii muuttuneiden tietojensa ilmoittamisesta Suomeen.

  Ilmoituksen muuttuneista tiedoistaan (mm. avioliitto, avioero, lasten syntymä ja asuinosoite) voi tehdä joko viimeisen kotikuntansa maistraattiin tai lähimpään Suomen edustustoon nykyisessä asuinmaassaan.

  Kun tiedot väestötietojärjestelmässä ovat ajantasaisia, on esimerkiksi passin saaminen nopeampaa.

  Muuttoilmoitus muutettaessa ulkomaille tai ulkomailta Suomeen: Muuttoilmoitus
 • Muuttoilmoitus muutettaessa ulkomailla -lomake
 • Kelan kansainvälisisten sosiaaliasioiden puhelinpalvelu auttaa kaikissa kansainvälisissä maasta- ja maahanmuuton tilanteissa suomeksi ja englanniksi numerossa (+358) 20 634 0200 ja ruotsiksi numerossa (+358) 20 634 0300. Lisätietoa

Muuttotavaroiden tuonti Suomeen

Sivun alkuun

Notaari- ja legalisointiasiat, julkinen kaupanvahvistaja

Notaaripalvelut

Suomen ulkomaan edustustoissa voidaan suorittaa tiettyjä julkisen notaarin tehtäviä, kuten allekirjoituksen oikeaksi todistaminen, jäljennöksen oikeaksi todistaminen asiakirjasta sekä todistuksen antaminen esitetyn asiakirjan sisällöstä.

Lisäksi edustustoilla on mahdollisuus suorittaa muuhun lainsäädäntöön liittyviä tehtäviä kuten isyyden tunnustamisen vastaanottaminen ja kiinteistön kaupan vahvistaminen.

Suomen kunniakonsulit voivat hoitaa julkisen notaarin tehtäviä vain rajoitetusti. Kunniakonsuleiden osoitetiedot.

Asiakirjojen laillistaminen ulkoasiainministeriössä

Allekirjoittajien henkilöllisyyden varmentamiseksi tai asiakirjan oikeellisuuden toteamiseksi ulkomaan viranomainen tai yritys voi pyytää Suomen viranomaisen virallista vahvistusta Suomessa tehtyihin asiakirjoihin. Lisätietoja ulkoasiainministeriön kotisivuilta: Asiakirjojen laillistaminen ulkoasiainministeriössä.

Sivun alkuun

Taloudellinen avustaminen

 • Suomen suurlähetystö voi avustaa tilapäisesti ulkomailla oleskelevia suomalaisia neuvomalla nopeimman rahansiirtotien Suomesta kohdemaahan erityisten rahanvälitysyritysten (Forex, Wester Union) kautta tai pankkisiirtoina.
 • Suurlähetystö voi auttaa Tanskassa rahattomana olevaa henkilöä saamaan rahaa Suomesta paluulippua varten joko ulkoasiainministeriön kautta tilisiirtona suoraan ao. henkilön tililtä, tai omaisten tekemää talletusta vastaan (ulkoasiainministeriö veloittaa aina toimitusmaksun).
 • Jos edellä mainituista toimenpiteistä ei ole apua, paluulipun saamisessa auttaa pohjoismaisen sosiaalipalvelusopimuksen nojalla Tanskassa sosiaalipäivystys. Kööpenhaminassa ympärivuorokautinen päivystys: Den Sociale Døgnvagt, Åboulevard 38, 2200 København N, puh. +45 33 17 33 33

Tulli

 • Tullin tietopalvelun verkkosivu on hyvä tietolähde (esim. Suomesta viennin rajoitukset).
 • Tullineuvonta: www.tulli.fi, puh. + 358 (0) 20 690 600

Veneily

 • Rajavartiolaitokselta saa tietoa huvialusten rajatarkastuksista
 • Suomen rannikon suoja-alueilla saa veneillä rajoitetusti. Poikkeuslupaa voi anoa puolustusministeriöstä. Lisätietoja: Ohjeita veneilijöille (Rajavartiolaitos)

Sivun alkuun

Verotus

Verohallinnon kotisivulta http://vero.fi/ löytyy Suomessa maksuunpannun veron maksumenettely.

Verohallinnon valtakunnalliset palvelunumerot: 

 • Kansainvälinen verotus: +358 (0)20 697 024
 • Perintö- ja lahjaverotus: +358 (0)20 697 018

Vihkiminen

 • Avioliittoa ei voi solmia Suomen suurlähetystössä. Suomen kirkon vihkimisoikeudet ulkomailla.
 • Ulkomailla tapahtuvaa vihkimistä varten tarvittavat asiakirjat on selvitettävä vihkijältä.
 • Tanskassa asuva suomalainen saa esteettömyystodistuksen asuinpaikkakuntansa Borgerservicestä. Halutessaan kirkollisen vihkimisen myös kirkon antama kastetodistus on esitettävä.
 • Pohjoismaiden ulkopuolella tapahtuvaa vihkimistä varten Suomen kansalainen tarvitsee todistuksen Suomen kansalaisen oikeudesta mennä avioliittoon ulkomaan viranomaisen edessä. Tanskassa asuva saa todistuksen sen paikkakunnan maistraatista/seurakunnasta, missä hän viimeksi oli Suomessa kirjoilla.
 • Suomessa katsotaan päteväksi avioliitto, joka on solmittu vieraan valtion viranomaisen edessä siinä valtiossa voimassa olevan lain mukaisesti.
 • Suomen kansalaisen tulee Tanskassa itse huolehtia siitä, että Tanskassa solmittu avioliitto rekisteröidään myös Suomessa. Sen voi tehdä joko suurlähetystön välityksellä tai itse sen kunnan maistraattiin, jossa asianomainen asui viimeksi Suomessa.

Sivun alkuun

Väestörekisteri

 • Ulkomailla asuessa Suomen kansalaisen henkilö- ja asumistiedot säilyvät ajantasaisina Suomessa vain, jos hän itse huolehtii muuttuneiden tietojen ilmoittamisesta Suomeen.
 • Ilmoituksen muuttuneista tiedoistaan (mm. avioliitto, lasten syntymä ja asuinosoite) voi tehdä joko viimeisen kotikunnan maistraattiin tai lähimpään Suomen edustustoon nykyisessä asuinmaassa.
 • Väestötietojärjestelmää ylläpitävät Väestörekisterikeskus ja maistraatit. Lisätietoja suurlähetystöstä.

Sivun alkuun

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 17.10.2017


© Suomen suurlähetystö, Kööpenhamina | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot