Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finland världens mest jämställda land mätt i lycka - Finlands ambassad, Köpenhamn : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Köpenhamn

Tel. +45-3313 4214
E-post sanomat.kob@formin.fi
Dansk | Suomi | Svenska | facebook | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 3.7.2015

Finland världens mest jämställda land mätt i lycka 

Danskarna är världskända för att vara lyckliga, men lyckan fördelas inte jämnt mellan danskarna. I en undersökning som Institutet för lycklighetsforskning genomfört, framgår det att ojämlikheten i lycklighet generellt minskat i Europa, medan skillnaderna i lycklighet i Danmark ökat sedan år 2002. Finland är enligt undersökningen världens, i lycklighet mätt, mest jämställda land.

Lykke Finland
Foto: Visit Finland

Även om européernas lycklighet blir jämlikare, går utveklingen i Danmark i motsatt riktning. Medan ojämlikheten i lycklighet i genomsnitt har sjunkit med 3,4 % i Europa mellan år 2002 och 2012, är Danmark är ett av de tre länder där ojämlikheten under samma tidsperiod ökat med 3,5 %. I Danmark har de lyckligaste inte blivit lyckligare och de mest olyckliga olyckligare, utan istället har medelgruppen förflyttat sig längre ut mot ytterligheterna.

Den ekonomiska ojämställdheten ökar i Danmark

Som delorsak till danskarnas ökade ojämlikhet i lycklighet kan anses vara en ökning i den ekonomiska ojämställdheten, som enligt Danmarks statistikcentral ökat i allt snabbare takt under de senaste åren.

Direktör för Institutet för Lycklighetsforskning, Meik Wiking, anser att detta är en bidragande faktor till att danskarnas lycklighet inte fördelas jämnt. ”Vi vet att ekonomisk ojämställdhet kan vara av betydelse för vår lycklighet, och att ojämlikhet i inkomst kan leda till sänkt välfärd.”, säger Wiking och poängterar att det specifikt är den relativa ekonomiska ojämställdheten som leder till lägre tillfredsställelse.

Ojämlikheten i lycklighet ökade mest i Storbritannien, medan Polen var det land där ojämlikheten minskade mest, med 10,2 %.  Meik Wiking understryker dock att skillnaderna mellan de länder som ligger i spetsen för jämställdhet är mycket små. Det är därför svårt att säga vad som åtskiljer Finland och Danmark, men man kan i alla fall konstatera att Finland har avsevärt mindre inkomstskillnader än genomsnittet i EU.

Läs mera:
http://politiken.dk/oekonomi/ECE2738879/danskernes-verdensberoemte-lykke-er-blevet-mere-skaevt-fordelt/

Skriv ut

Uppdaterat 3.7.2015


© Finlands ambassad, Köpenhamn | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter