Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Högskolepraktik ger färdigheter både för arbetslivet och för framtiden - Finlands ambassad, Köpenhamn : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Köpenhamn

Tel. +45-3313 4214
E-post sanomat.kob@formin.fi
Dansk | Suomi | Svenska | facebook | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 31.7.2015

Högskolepraktik ger färdigheter både för arbetslivet och för framtiden

Under sommaren har Finlands ambassad i Köpenhamn två högskolestuderanden som utför sin praktik på ambassaden. Praktikanterna uppskattar speciellt den arbetserfarenhet som praktiken på ambassaden ger dem, samt Köpenhamns stadskultur.


Högskolepraktikanterna vid Köpenhamns ambassad, Hanna Hiitola och Iris Vilhomaa, har inlett sina praktikperioder redan i början av juni. Hanna, som studerar både på Hanken Svenska Handelshögskolan och på juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet, avlägger en tre månader lång praktik, medan Iris, som studerar vid yrkeshögskolan HAAGA-HELIA, är i Köpenhamn för en fem månader lång praktikperiod. Iris läser HAAGA-HELIAS Degree Program for Multilingual Management, som är ett engelskspråkigt utbildningsprogram och Hanna läser Hankens Corporate Governance-magisterprogram, vid juridiska fakulteten är Hanna främst intresserad av folkrätt och konkurrensrätt. Både Iris och Hanna har varit mycket nöjda över den internationella praktikplatsen:

- Det har redan länge varit min dröm att få arbeta på en ambassad. Det känns bra att äntligen få uppleva det och se hurdant arbetet på ambassaden och konsulatet är i praktiken, berättar Iris.

- Jag har redan nu lärt mig mycket om politik, speciellt om dansk politik, och om internationella relationer. Det har också varit intressant att se vilka slags uppgifter som utrikesministeriet har hand om, och hur snabbt man måste reagera på vissa saker, fortsätter Hanna.

Harjoittelijat_KOB

Båda praktikanterna har fått sätta sig in i mångsidiga arbetsuppgifter och haft användning av sina språkkunskaper. Iris arbetar med passärenden på konsulatet och möter dagligen både finnar som är fast bosatta i Danmark, och resenärer. Utöver sina arbetsuppgifter svarar Iris även på olika förfrågningar av såväl finska som utländska kunder. Hanna har bland annat ansvarat för att skriva dagliga medieöversikter på ambassaden, gjort olika översättningsuppgifter och även skrivit promemorior. Förutom detta har Hanna även haft en del praktiska arbetsuppgifter, såsom till exempel postande. Både Hanna och Iris understryker nyttan av mångsidiga språkkunskaper:

- Jag läser dagligen danska och skriver rapporter på finska, dessutom har jag använt både svenska och engelska i mitt arbete, konstaterar Hanna.

I och med att ungefär en tredjedel av passkunderna är bosatta i södra Sverige har Iris igen fått använda vardagssvenska dagligen. Både Hanna och Iris är eniga om att det är bra ifall man som praktikant är stresstålig, har god prioriteringsförmåga, är tålmodig och noggrann samt har goda sociala färdigheter. Båda hoppas dessutom på att lära sig grunderna i danska under sin praktik.

Även ur ambassadens synvinkel är praktikanterna en viktig resurs.

- Praktikanternas arbetsinsats är viktig för oss, men det är minst lika viktigt, att studenterna får erfarenhet av arbetslivet. Praktiken på ambassaden är ett unikt tillfälle att se hurdant utrikesministeriet är som arbestplats, både ur en diplomats- och ur en förvaltningskarriärmässig synvinkel. Nyttan är ömsesidig, konstaterar Ann-Marie Nyroos, Finlands ambassadör i Danmark.

Högskolepraktik utomlands ger, förutom själva arbetet, även möjlighet att bekanta sig med en ny stad och en ny kultur. Hanna och Iris har redan hunnit bekanta sig med Köpenhamn och danska kultur och även hunnit en sväng över Öresundsbron till Malmö. Båda är eniga om att en cykel är ett definitivt måste i Köpenhamn, och att stadens café- och restaurangkultur är i en klass för sig.

- I Köpenhamn fungerar allt smidigt på ett sätt som är typisk för Norden och myndigheterna är pålitliga, men café- och stadskulturen påminner mera om Kontinentaleuropa än vad den gör i Helsingfors. Det finns mycket mera fina, gamla byggnader och bland caféer är Café Granola i Frederiksberg en favorit som har en härlig gammaldags stämning och inredning, beskriver Iris.

- Mitt favoritställe är säkert Nørrebro, som är en avslappnad och lite hipp stadsdel norr om centrum. Mitt tips till de som besöker Köpenhamn är att bara cykla omkring och upptäcka de olika stadsdelarna, de har alla sin egen stämning, fortsätter Hanna.

Båda praktikanternas framtidsplaner innefattar en internationell aspekt. Hanna hoppas på att kunna kombinera sina båda studieinriktningar, och idealt vore ett jobb, där man får lösa juridiska problem som berör ekonomi och har en internationell inriktning, därav skulle en karriär på utrikesministeriet kanske vara intressant. Iris planerar att ansöka till att studera statsvetenskap vid Helsingfors universitet och till utrikesministeriets förvaltningskarriär. För båda praktikanterna har högskolepraktiken på ambassaden varit en fullträff.

Informationen om ambassadens praktikplatser för 2016 meddelas under hösten på ambassadens hemsida och Facebook-sida.

Skriv ut

Uppdaterat 3.8.2015


© Finlands ambassad, Köpenhamn | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter