Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands nya isbrytare döptes till Polaris på Helsingfors varv - Finlands ambassad, Köpenhamn : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Köpenhamn

Tel. +45-3313 4214
E-post sanomat.kob@formin.fi
Dansk | Suomi | Svenska | facebook | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 11.12.2015

Finlands nya isbrytare döptes till Polaris på Helsingfors varv

I dag den 11 december fick den nya generationens isbrytare, som byggs på varvet Arctech Helsinki Shipyard, namnet Polaris. Fartyget döptes på traditionellt vis genom att krossa en flaska champagne mot skrovet. Fartygets gudmor är riksdagens vice talman Paula Risikko.

Foto: Archtech
Polaris

Det nästan 110 meter långa fartyget som är under byggnad på varvet i Helsingfors skiljer sig i många avseenden från de tidigare isbrytarna. Vid planeringen och byggandet har man utnyttjat avancerade finska tekniska lösningar, exempelvis i de isförstärkta propulsionsanordningarna och i det i skrovet inbyggda effektiva oljebekämpningssystemet. Det unika fartyget kan använda både diesel och flytande naturgas, dvs. LNG som bränsle. Användningen av LNG miskar betydligt fartygets koldioxidutsläpp och bränslekostnader. När Polaris tas i bruk är den världens miljövänligaste isbrytare.

Foto: Archtech
Paula Risikko
Fartygets gudmor är riksdagens vice talman Paula Risikko

Den nya isbrytaren har planerats särskilt för Östersjöns krävande isbrytning och fartyget utrustas därtill för oljebekämpning och nödbogseringsuppdrag. Namnet Polaris hänsyftar till Polstjärnan som på de nordliga haven väglett sjöfarare och till fartygets polarklass, som möjliggör isbrytning av flerårig is.

"Dopet av en finsk isbrytare är ett festligt evenemang för varvet och sjöfarten i hela Finland. Vi skulle önska att det i framtiden kommer flera sådana tillfällen", kommenterade Arctech Helsinki Shipyards verkställande direktör Esko Mustamäki.

"Vår uppgift är att trygga förutsättningarna för vintersjöfarten och se till att näringslivets sjötransporter fungerar effektivt året runt i Finland. Vi välkomnar den nya isbrytaren som en förstärkning av vår isbrytarkapacitet”, sade Trafikverkets generaldirektör Antti Vehviläinen. 

”Östersjöns is- och väderförhållande växlar starkt och är svåra att förutse. Polaris ger oss större beredskap att svara mot vintersjöfartens behov”, påpekade Arctias verkställande direktör Tero Vauraste.

”Polaris är ett fint exempel på finsk arktisk kunskap. Det är en stor ära att bli vald till fartygets gudmor. Lycka och välfärd till Polaris”, önskade riksdagens vice talman Paula Risikko.

Efter julen flyttas Polaris ut från byggnadshallen till utrustningskajen där utrustningsarbetet slutförs och systemen tas i bruk. Isbrytaren pryder Sandvikens gatubild ända tills den överlåts till beställaren vintern 2016.

Mer information:

Verkställande direktör Esko Mustamäki, Arctech Helsinki Shipyard Oy
Telefon (+358) 50 411 5323, fornamn.efternamn@arctech.fi
Chef för vintersjöfartsenheten Jarkko Toivola, Trafikverket
Telefon (+358) 29 534 3327, fornamn.efternamn@trafikverket.fi
Kommunikationsdirektör Eero Hokkanen, Arctia Shipping Oy
Telefon (+358) 46 876 7140, fornamn.efternamn@arctia.fi

Skriv ut

Uppdaterat 14.12.2015


© Finlands ambassad, Köpenhamn | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter