Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finland ordförande för Nordiska ministerrådet 2016 - Finlands ambassad, Köpenhamn : Aktuellt : Nyheter

FINLANDS AMBASSAD, Köpenhamn

Tel. +45-3313 4214
E-post sanomat.kob@formin.fi
Dansk | Suomi | Svenska | facebook | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 4.1.2016

Finland ordförande för Nordiska ministerrådet 2016

Finland övertog ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet den 1 januari 2016. Ordförandeskapet pågår hela året och kulminerar i Nordiska rådets session i skiftet mellan oktober och november. Nordiska rådets session 2016 hålls i Köpenhamn eftersom Danmark är Finlands föregångare som ordförandeland. Det är statsministrarna som leder det nordiska samarbetet och i varje nordiskt land utses en minister med ansvar för ärenden som rör det nordiska samarbetet. I Finland är kommunikationsminister Anne Berner nordisk samarbetsminister.

Programmet för Finlands ordförandeskap publicerades den 28 oktober 2015 under Nordiska rådets session i Reykjavik. Programmet kan läsas på http://www.norden.org/sv och på utrikesministeriets webbplats.

Det öppnas också en särskild webbplats för Finlands ordförandkeskap den 1 januari med adressen http://norden2016.fi/sv/framsida/.

Programmet för Finlands ordförandeskap fokuserar på följande teman: att stärka nordisk vattenkompetens och vattenpolitik, främja de nordiska värderingarna kring naturen, att skapa hållbar utveckling och främja internationella miljöavtal, förstärka det nordiska välfärdssamhället, främja digitalisering, avlägsna gränshinder och förhindra att nya gränshinder uppstår mellan de nordiska länderna samt att utveckla samarbetet mellan Norden och EU. Ordförandeskapet rör i praktiken hela statsförvaltningen och ordförandeskapets teman främjas också i samarbete med civilsamhället och forskarsamfundet.

Ordförandelandet ansvarar för att bereda och bevaka Nordiska ministerrådets gemensamma yttre förbindelser. Ministerrådet har ett samarbetsprogram i nordvästra Ryssland och ett omfattande samarbete med de baltiska länderna. Samarbetet med de baltiska länderna fyller 25 år under Finlands ordförandeskap.

Ytterligare information: sekretariatet för nordiskt samarbete, norden2016@formin.fi, utrikesrådet Kari Kahiluoto, chef för sekretariatet för nordiskt samarbete, tfn + 358 295 351 556, och Benita Lindström, informatör, tfn +358 295 351 448.

Skriv ut

På andra webbplatser inom utrikesförvaltningen

Uppdaterat 4.1.2016


© Finlands ambassad, Köpenhamn | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter