Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Pohjoismaisia vihreitä ratkaisuja päästöjen leikkaamiseen - Suomen suurlähetystö, Kööpenhamina : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Kööpenhamina

Puh. +45-3313 4214
S-posti: sanomat.kob@formin.fi
Dansk | Suomi | Svenska | facebook | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 24.2.2017

Pohjoismaisia vihreitä ratkaisuja päästöjen leikkaamiseen

Pohjoismaiset olemassa olevat puhtaat ratkaisut voivat auttaa myös muita maita vähentämään päästöjään. Ottamalla käyttöön 15 pohjoismaista ilmastoratkaisua maailma voisi vähentää päästöjä neljällä gigatonnilla vuoteen 2030 mennessä. Tämä on yhtä paljon kuin EU-maat tuottavat yhteensä päästöjä tällä hetkellä.

Kuva: Mikael Sarmavuori
Kirsti Pohjankukka ja Janne Peljo
Ministerineuvos Kirsti Pohjankukka ja Sitran johtava asiantuntija Janne Peljo.

Sitran johtava asiantuntija Janne Peljo oli Kööpenhaminassa 21.2.2017 kertomassa yhteispohjoismaisesta projektista Nordic Green to Scale. Sitra on kumppaneidensa kanssa selvittänyt, paljonko päästöjä voitaisiin vähentää, jos soveltuvat Pohjoismaissa jo käytössä olevat ratkaisut otettaisiin 2030 mennessä laajamittaisesti käyttöön muissa maissa.

Esimerkiksi rakennusten energiatehokkuus, kaukolämpöverkko, biopolttoaineet, ratkaisut sähköautoilun edistämiseksi ja polkupyöräilyn suosio ovat hyviä keinoja kasvihuonekaasupäästöjen ehkäisemiseksi. "Lähtökohtana on, että muut valtiot voivat saavuttaa Pohjoismaiden nykytason", kertoi Peljo.

Olemassa olevien ratkaisujen avulla päästövähennyksiin

Selvityksessä on tarkoituksella oltu arvioissa konservatiivisia, jotta se olisi mahdollisimman realistinen. Siksi se perustuu jo olemassa oleviin toimiviin ratkaisuihin, eikä suunnitteilla oleviin uusiin lupaaviinkaan innovaatioihin. Jokaisen ratkaisun kohdalla on arvioitu erikseen missä ne parhaiten olisivat hyödynnettävissä.
Selvityksessä esitellään puhtaita ratkaisuja kaikista Pohjoismaista.

Selvityksen suomalaisista ratkaisuista monet pohjautuvat biotalouteen. Bioenergiaa käytetään Suomessa lämmitykseen ja biopolttoainetta muun muassa liikenteen polttoaineena.

Peljo kannusti yrityksiä yhteistyöhön ja kertoi, että Suomessa Vaasan energiateknologian keskittymä on hyvä esimerkki siitä, miten yritykset yhdistävät voimansa kokonaisratkaisujen tarjoamiseksi. Yrityksiä kannustetaan myös yhteispohjoismaiseen yhteistyöhön.

Pohjoismaat voivat oppia toisiltaan

Pohjoismaat voivat luonnollisestikin oppia myös toisiltaan. Suomi voisi saada hyviä käytäntöjä Tanskalta sen suhteen, miten Tanska on jo pitkään suuntautunut kehittämään ympäristöystävällisiä energiaratkaisuja vientiin. Usein keskitytään enemmän katsomaan oman energiatuotannon ratkaisuja, mutta kiinnitetään vähemmän huomiota vientimahdollisuuksiin.

Nordic Green to Scale

Ketkä ovat tuottaneet selvityksen?

Sitran kumppaneina Nordic Green to Scale –projektissa on viisi pohjoismaista instituutiota:

  • CICERO - Center for International Climate and Environmental Research (Norja)
  • Pohjoismaiden ministerineuvoston Climate and Air Pollution Group KoL
  • CONCITO (Tanska)
  • SEI - Stockholm Environment Institute (Ruotsi)
  • Islannin yliopiston Institute for Sustainability Studies

Pohjoismaiden ministerineuvosto rahoitti selvityksen tekemistä.

Linkki selvitykseen: http://www.sitra.fi/julkaisut/Muut/Nordic_green_to_scale.pdf

Twitter: #GreentoScale

Sitra eli Suomen itsenäisyyden juhlarahasto on julkisoikeudellinen eduskunnan valvoma rahasto, joka perustettiin vuonna 1967. Rahaston tehtäväksi annettiin Suomen valtion vakaan ja tasapainoisen kehityksen, talouden kasvun sekä Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn ja yhteistyön edistäminen.

Tulosta

Päivitetty 24.2.2017


© Suomen suurlähetystö, Kööpenhamina | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot