Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

"Valta on kaiken tasa-arvotyön perusta" - Suomen suurlähetystö, Kööpenhamina : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Kööpenhamina

Puh. +45-3313 4214
S-posti: sanomat.kob@formin.fi
Dansk | Suomi | Svenska | facebook | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 8.3.2017

"Valta on kaiken tasa-arvotyön perusta"

Carita Peltonen on Kööpenhaminaan asettunut tasa-arvoasiain rautainen ammattilainen. Hän on työskennellyt muun muassa erityisasiantuntijana Pohjoismaiden ministerineuvostossa. Kööpenhaminan suurlähetystö on saanut hyödyntää Carita Peltosen asiantuntemusta muun muassa syksyllä 2016 järjestetyssä Naiset ja valta –seminaarissa, jossa pääpuhujana oli presidentti Tarja Halonen.

Kuva: Mikael Sarmavuori
Carita Peltonen
Carita Peltonen

Tasa-arvoasioiden asiantuntija Carita Peltonen arvioi 8.3 vietettävän kansainvälisen naistenpäivän kunniaksi tasa-arvon toteutumista Pohjoismaissa.

Peltonen toteaa, että vaikka Pohjoismaissa naisten oikeuksissa ollaan pitkällä, on esimerkiksi Suomen ja Tanskan elinkeinoelämässä ja professorikunnassa vielä tekemistä täyden tasa-arvon saavuttamiseksi. Keskeistä tasa-arvokysymyksissä on, miten valta jaetaan. Valta onkin Peltosen mukaan kaiken tasa-arvotyön perusta.

Valtaan liittyy erityisesti myös valtioiden harjoittama politiikka ja siitä päättämässä olevat päättäjät.

Suomen ja Tanskan välillä on eroja

Verrattaessa Suomea ja Tanskaa voidaan havaita, että Suomessa naisia on enemmän eduskunnassa kuin Tanskan parlamentissa. Suomessa 43 prosenttia edustajista on naisia, kun Tanskassa naisia edustajista on vastaavasti 38 prosenttia.

Eduskunnan naisverkosto on myös hyvä esimerkki yli puoluerajojen menevästä yhteistyöstä naisten välillä.

Suomessa on saatu myönteisiä tuloksia tasa-arvon kannalta tasa-arvoasian neuvottelukunnan perustamisen myötä. Tasa-arvoasian neuvottelukunta perustettiin vuona 1972 edistämään sukupuolten tasa-arvoa ja se nostaa esiin sukupuolten epätasa-arvoa ylläpitäviä rakenteita.

Tasa-arvoasian neuvottelukunta työskentelee naisten aseman parantamiseksi. Tällainen neuvottelukunta puuttuu esimerkiksi Tanskasta. Suomessa on lisäksi tasa-arvovaltuutettu sekä yhdenvertaisuusvaltuutettu, joita ei ole Tanskaan perustettu.

Pohjoismaat hoivan edelläkävijöitä

Myös hoiva liittyy vahvasti tasa-arvoon. Pohjoismaita pidetään edelläkävijöinä hoivan suhteen, vaikka keskinäisiäkin eroja löytyy. Eroja on esimerkiksi vanhempainlomalaissa. Verrattaessa pohjoismaalaisia vanhempainlomalakeja keskenään on myös selkeitä eroja siinä, miten tasa-arvo toteutuu isien osalta. Islannissa isät ovat oikeutettuja pitämään oman isyysloman, mikä on myös todettu hyväksi asiaksi.

Suomessa vanhemmat sopivat vanhempainvapaasta keskenään, jolloin Peltosen mukaan usein mies ei jää kotiin, vaikka haluaisikin. Islannin hyvät kokemukset isyyslomasta heijastuvat myös siihen, että syntyvyys on siellä kasvussa ja avioerot laskussa. On myös erittäin tärkeää saada miehet mukaan tekemään tasa-arvotyötä, muuten emme saavuta tasa-arvoista yhteiskuntaa.

Tasa-arvokeskustelussa tärkeä teema hoivan lisäksi on se, miten resurssit jaetaan naisten ja miesten välillä. Peltosen mukaan kaikkia aloja pitää katsoa tasapuolisesti niin, että tasa-arvon periaatteita noudatetaan. Esimerkiksi siinä, miten nais- ja miesurheiluseuroille jaetaan avustuksia tai harrastusmahdollisuuksia, tulee toimia tasapuolisesti.

Naisiin kohdistuva väkivalta tärkeä teema tasa-arvokeskustelussa

Peltonen haluaa lopuksi nostaa esiin naisiin kohdistuvan väkivallan. Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisy on ollut yksi keskeisistä teemoista Pohjoismaiden ministerineuvoston tasa-arvoyhteistyössä. Nainen kohtaa väkivaltaa useimmin kodin piirissä, tuntemansa henkilön toimesta. Tämä eroaa miesten kohtaamasta väkivallasta, joka tapahtuu usein kadulla ennestään tuntemattoman henkilön toimesta.

Väkivalta on suuri yhteiskunnallinen ja taloudellinen ongelma. Koska väkivalta on niin yleistä, on siitä myös tärkeä puhua, Peltonen toteaa.

Carita Peltonen toimi tasa-arvoasioiden vanhempana erityisasiantuntijana Pohjoismaiden ministerineuvostossa 8 vuotta huhtikuusta 2001.

Suomen suurlähetystö toivottaa kaikille hyvää naistenpäivää!

  • Suomen Kööpenhaminan-suurlähetystö ylläpitää keskustelua tasa-arvosta ja järjesti muun muassa syksyllä 2016 Naiset ja valta -seminaarin, jonka pääpuhujana oli presidentti Tarja Halonen.
  • Vuonna 2017, osana Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan viettoa ulkoministeriö osallistuu Naisjärjestöjen keskusliiton ja tasa-arvoasian neuvottelukunnan kampanjaan 100 tasa-arvotekoa.

Teksti: Mikael Sarmavuori

Tulosta

Päivitetty 14.3.2017


© Suomen suurlähetystö, Kööpenhamina | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot