Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomalaislapset Tanskassa -yhdistys 25 vuotta sillanrakentaja Suomen ja Tanskan välillä - Suomen suurlähetystö, Kööpenhamina : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Kööpenhamina

Puh. +45-3313 4214
S-posti: sanomat.kob@formin.fi
Dansk | Suomi | Svenska | facebook | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 7.8.2017

Suomalaislapset Tanskassa -yhdistys 25 vuotta sillanrakentaja Suomen ja Tanskan välillä

Toisen maailmansodan aikana Suomesta muihin Pohjoismaihin lähetetyillä sotalapsilla on ollut tärkeä rooli maiden välisten suhteiden kehittymisessä. Tanskaan päätyneitä sotalapsia oli noin 4200, jotka tunnetaan nimellä finnebørn. Nykyään heidän asioitaan edistää aktiivisesti jo neljännesvuosisadan toiminut Suomalaislapset Tanskassa –yhdistys (Finnebørn i Danmark), ylläpitäen samalla suhteita Suomeen. Suomen suurlähetystö välitti tasavallan presidentin tervehdyksen yhdistykselle Suomi Finland 100 -juhlavuoden kunniaksi.

Kuva: sotalapset.fi
sotalapsi3

Suomesta siirrettiin vuosien 1939­–1945 aikana yli 70 000 lasta muihin Pohjoismaihin turvaan talvi- ja jatkosodan taisteluilta. Tanskaan lähetettyjä sotalapsia oli noin 4200, jotka Tanskassa tunnetaan nimellä finnebørn. Heistä noin 350 jäi sodan jälkeen pysyvästi asumaan Tanskaan.

Pääosin yksityisten vapaaehtoisten koteihin sijoitetut sotalapset kasvoivat osana perhettä, oppien tanskan kielen ja kulttuurin sekä luoden kaverisuhteita. Siinä missä lähtö Suomesta oli varmastikin ollut monelle vaikea kokemus, niin oli myös irtaantuminen uudesta perheestä sodan päätyttyä ja Suomeen paluun koittaessa. Nämä kokemukset kuitenkin syvensivät tuhansien suomalaislasten ymmärrystä Tanskasta sekä loivat vahvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta muihin Pohjoismaihin.

Kuva: Det Kongelige Bibliotek
sotalapsi6
Sotalapsien ruokahetki Tanskassa

Suomen itsenäisyyden 75-vuotispäivänä 6. joulukuuta 1992 perustettu Suomalaislapset Tanskassa -yhdistys (Finnebørn i Danmark) toimii Tanskaan asettuneiden ja siellä sodan aikana olleiden suomalaislasten yhdyslinkkinä. Yhdistyksen tavoitteena on edistää jäsentensä asioita, sekä rakentaa myös siltaa Suomen ja Tanskan välille. Sodan jälkeisinä vuosikymmeninä suomalaisilla sotalapsilla on ollut tärkeä asema maiden välisten yhteyksien kehittämisessä.

Suomalaislapset Tanskassa -yhdistys juhlii 25-vuotista taivaltaan

Suomi Finland 100 -juhlavuonna Suomalaislapset Tanskassa -yhdistyksellä on takanaan neljännesvuosisata aktiivista toimintaa. Suomen Kööpenhaminan-suurlähetystön ministerineuvos Kirsti Pohjankukka välitti 6.5.2017 tasavallan presidentti Sauli Niinistön tervehdyksen yhdistyksen vuosikokouksessa Ejbyssä Fynin saarella. Tasavallan presidentti Niinistö muisti tervehdyksessään muiden Pohjoismaiden tarjoaman sotavuosien tuen merkityksen Suomelle. Hän myös kiitti Suomalaislapset Tanskassa -yhdistystä "toiminnasta sillanrakentajana ja suhteiden kehittäjänä Tanskan ja itsenäisyytensä satavuotisjuhlaa viettävän Suomen välillä."

Suomalaislapset Tanskassa -yhdistyksen vuosikokous
Ministerineuvos Kirsti Pohjankukka Suomalaislapset Tanskassa -yhdistyksen jäsenten kanssa yhdistyksen vuosikokouksessa 6.5.2017

Suomi Finland 100 -juhlavuosi on ollut erittäin merkittävä asia Suomalaislapset Tanskassa -yhdistyksen jäsenille, kertoi yhdistyksen puheenjohtaja Trine Daimi Kalliomäki. Juhlavuoden teeman "yhdessä" mukaisesti useat yhdistyksen jäsenet osallistuivat Suomen Tanskan-suurlähettiläs Ann-Marie Nyroosin kutsumana suomalaisten sotaveteraanien juhlatilaisuuteen Kööpenhaminassa 29.5.2017.

Trine Daimi Kalliomäki korosti, kuinka yhdistyksen saamat huomionosoitukset oman 25-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi niin Suomen valtion, Kööpenhaminan suurlähetystön kuin Tanskan kuningatar Margaret II tahoilta ovat lisäksi lämmittäneet jäsenten mieltä. Ne ovat olleet samalla kaivattu tunnustuksen osoitus, sillä vaikka sotalapset ja heidän jälkeläisensä ovat sulautuneet Tanskan väestöön, heillä on myös säilynyt erityislaatuinen suhde Suomeen. Tänä päivänä yhdistyksen toimintaan on tullut mukaan aktiivisesti myös seuraavia sukupolvia, jotka takaavat sen jatkuvuuden ja pyrkivät samalla kasvattamaan suomitietoutta Tanskassa.

Kuva: Miro Ovaska
Sotalapsia seurustelemassa suomalaisten rauhanturvaajien kanssa veteraanipäivän juhlatilaisuudessa 29.5.2017
Sotalapsia keskustelemassa suomalaisten rauhanturvaajien kanssa veteraanipäivän juhlatilaisuudessa 29.5.2017

Veteraanipäivän juhlatilaisuus http://www.finland.dk/public/default.aspx?contentid=362697&nodeid=35923&contentlan=1&culture=fi-FI

Suomalaislapset Tanskassa -yhdistys http://finnebarn.dk/

pdfTasavallan presidentin tervehdys Suomalaislapset Tanskassa -yhdistykselle

Teksti: Miro Ovaska

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 23.8.2017


© Suomen suurlähetystö, Kööpenhamina | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot