Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Utrikesminister Soini åker till Tallinn på Gymnich-utrikesministermöte - Finlands ambassad, Köpenhamn : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS AMBASSAD, Köpenhamn

Tel. +45-3313 4214
E-post sanomat.kob@formin.fi
Dansk | Suomi | Svenska | facebook | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 6.9.2017 | Utrikesministeriet

Utrikesminister Soini åker till Tallinn på Gymnich-utrikesministermöte

Pressmeddelande 151/2017
6.9.2017

Ett informellt möte för EU:s utrikesministrar, ett så kallat Gymnich-möte, ordnas i Tallinn den 7-8 september. Utrikesminister Timo Soini representerar Finland vid mötet. Teman vid mötet är utvecklandet av EU:s försvarssamarbete, utrikesrådets arbetsmetoder, situationen i Nordkorea , fredsprocessen i Mellanöstern samt bekämpningen av radikalisering och våldsbejakande extremiströrelse.

I de informella utrikesministermötena deltar av tradition delvis också utrikesministrarna från EU:s kandidatländer. I Tallinn diskuteras med EU-kandidatländernas utrikesministrar bekämpningen av radikalisering och våldsbejakande extremiströrelse och det samarbete som anknyter till detta, inklusive hur man kan ingripa i de grundläggande orsakerna till fenomenet.

Vid EU:s utrikesministrars möte behandlas hot mot internationell säkerhet av Nordkoreas kärnvapenprov, den aktuella situationen i fråga om fredsprocessen i Mellanöstern och EU:s roll vid främjandet av fredsprocessen. Vid sitt möte dryftar utrikesministrarna också olika sätt att utveckla utrikesrådets arbetsmetoder så att de främjar genomslagskraften och framgången för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

Vidare I samband med mötet diskuterar utrikes- och försvarsministrarna utgående från Europeiska rådets riktlinjer införandet av det s.k. försvarspaketet och i diskussionen ligger tyngdpunkten på permanent strukturerat samarbete och en försvarsfond. I denna del av mötet deltar utöver minister Soini också försvarsminister Jussi Niinistö.

Vidare deltar utrikesminister Soini i samband med mötet den 8 september i en informell lunchdiskussion på ministernivå som arrangeras i Tallinn mellan EU och länderna i det östliga partnerskapet och där huvudtemat är samarbete vid stärkandet av säkerheten och samhällenas kristålighet.

Ytterligare information: Riikka Taivassalo, utrikesminister Soinis specialmedarbetare, tfn +358 295 351 960, och Sari Rautio, Europakorrespondent, tfn +358 295 351 534.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 6.9.2017


© Finlands ambassad, Köpenhamn | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter