Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Vicehäradshövdning Kimmo Sasi Finlands representant i gränshinderrådet - Finlands ambassad, Köpenhamn : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS AMBASSAD, Köpenhamn

Tel. +45-3313 4214
E-post sanomat.kob@formin.fi
Dansk | Suomi | Svenska | facebook | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 10.1.2018 | Utrikesministeriet

Vicehäradshövdning Kimmo Sasi Finlands representant i gränshinderrådet

Pressmeddelande 2/2018
10.1.2018

Finlands minister för nordiskt samarbete Anne Berner har kallat vicehäradshövding Kimmo Sasi till Finlands representant i Nordiska ministerrådets gränshinderråd perioden 2018–2019. I rådet ingår en medlem från varje nordiskt land samt från Åland, Grönland och Färöarna. Åren 2015–2017 representerades Finland i rådet av Centralhandelskammarens vd Risto E.J. Penttilä.

Gränshinderrådet inledde sin verksamhet 2014. Det har fått i uppdrag av de nordiska ländernas regeringar att främja privatpersoners och företags fria rörlighet i de nordiska länderna genom att granska bestämmelser och förfaranden som hindrar personers rörlighet eller företags gränsöverskridande verksamhet.

 På initiativ av gränshinderrådet har flera gänshinder avskaffats på arbetsmarknaden, på det sociala området och inom utbildningen.

Kimmo Sasi har arbetat inom Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet 1987–2015. Han var president för Nordiska rådet 2012.

Ytterligare information: Johan Schalin, chef för sekretariatet för nordiskt samarbete, tfn +358 295 351 781.

Utrikesminsteriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Skriv ut

Detta dokument

På andra webbplatser

Uppdaterat 10.1.2018


© Finlands ambassad, Köpenhamn | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter