Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomi-linkkejä - Suomen suurlähetystö, Kööpenhamina : Linkkejä : Suomi

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Kööpenhamina

Puh. +45-3313 4214
S-posti: sanomat.kob@formin.fi
Dansk | Suomi | Svenska | facebook | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Suomi

Valtionhallinto

Virastoja

 • Hallo Norden
  - Haloo Pohjolan portaali on Pohjoismaiden ministerineuvoston tietopankki. Se on suunnattu yksityishenkilöille ja yrityksille, jotka liikkuvat Pohjoismaiden välillä ja tarvitsevat tietoa ja opastusta.
 • In To -palvelupiste
  - Kelan ja Verohallinnon yhteinen palvelupiste Suomeen töihin tuleville ulkomaalaisille. Palvelee myös ulkomaalaisia yrittäjiä, opiskelijoita sekä ulkomailta työvoimaa palkkaavia ja välittäviä yrityksiä.
 • Kansaneläkelaitos
  - peruseläketurva, sairausvakuutus, työttömyysturva, perhe-etuudet, kuntoutus, vammaisetuudet, yleinen asumistuki, opintotuki, sotilasavustus
 • Maahanmuuttovirasto
  - oleskelu Suomessa, lainsäädäntö
 • Maistraatit
 • Nordisk eTax
  - Nordisk eTax-palvelu yhdessä Pohjoismaassa asuville, joilla on tuloja tai omaisuutta toisessa Pohjoismaassa. Verohallinnot vastaavat yhteisesti sivujen sisällöstä.
 • Poliisi
  - mm. ajokortti, passi ja muut luvat 
 • Puolustusvoimat
  - tietoa varusmiespalvelusta
 • Suomi.fi
  - Julkiset palvelut kootusti yhdessä osoitteessa
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  - tutkimus- ja kehittämishankkeita eri aloilta mm. päihdetyö, asuminen, hoitotyö, ikääntyminen, koulutus, kuntoutus, köyhyys, perhe-elämä, työelämä, tasa-arvo
 • Tilastokeskus
  - tilastoja Suomesta ja maailmalta
 • Verohallinto
 • Väestörekisterikeskus
  - väestökirjanpito, osoitteenmuutokset, sähköinen henkilökortti, maistraatit, asukasluku
 • Ympäristöhallinto
  - alueelliset ympäristökeskukset, ympäristöpolitiikka, asuminen, rakentaminen

Lakeja ja määräyksiä

EU-linkkejä

Talous

 • Contact Finland
  - opas suomalaiseen talouselämään, yhteistietoja suomalaisiin yrityksiin
 • Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
  - talouden tutkimus- ja ennustelaitos
 • Finpro
  - Finpro on konsultointiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten yritysten kansainvälistymistä ja vähentää siihen liittyviä riskejä. Osaamisemme ja ammattitaitomme takaavat yli 300 kansainvälistymisen asiantuntijaa, jotka työskentelevät yli 50 vientikeskuksessa Suomessa sekä 40 maassa eri puolilla maailmaa.
 • Focus on the Economy and Technology - magazine
  - talous- ja teknologiauutisia Suomesta 
 • Invest in Finland
  - edistää suoria ulkomaisia investointeja Suomeen
 • Keskuskauppakamari
  - edistää yritysten toimintaedellytyksiä sekä alueellisesti, valtakunnallisesti että Euroopan unionissa
 • Suomen Pankki
  - rahapolitiikka, rahoitusmarkkinat, valuuttakurssit
 • Tekes
  - innovaatiorahoituskeskus, joka tukee suomalaisen elinkeinoelämän ja tutkimuksen uudistumista
 • Elintarviketurvallisuusvirasto
  - mm. säännöksiä koskien eläinten vientiä ja tuontia Suomeen

Kulttuuri

Koulutus ja tiede

 • Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO
 • Nettilukio
  - Nettilukiossa voit opiskella koko aikuislukion oppimäärän puhtaasti etäopiskeluna omassa aikataulussasi. Koska kaikki kurssit ovat verkossa saatavilla, voit opiskella mistä päin Suomea tai maailmaa tahansa. Nettilukiossa et ole sidoksissa lukukausiin tai lukion jaksoihin, vaan voit edetä oman aikataulusi ja suunnitelmasi mukaisesti. Aloittaakin voit mihin aikaan vuodesta tahansa.
 • Opintoluotsi
  - Opetusministeriön palvelu kokoaa yhteen verkosta löytyvät koulutustiedot
 • Opintopolku.fi
  - Opetushallituksen julkaisemien koulutusoppaiden sisältö kootusti
 • Sitra
  - Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, jota eduskunta valvoo. Toiminnallaan Sitra pyrkii edistämään Suomen taloudellista hyvinvointia ja rakentamaan huomisen menestyvää Suomea. Sitran tavoitteena on olla arvostettu kumppani osaavan ja innovatiivisen yhteiskunnan rakentamisessa.
 • Studentum.fi
 • Study in Finland
  - International Study Programmes 
 • Suomen ammattikorkeakoulut
 • Suomen tieteen ja teknologian tietopalvelu
  - Research.fi -tietopalvelu sisältää avaintilastoja sekä muuta Suomen tiedettä ja teknologiaa kuvaavaa tietoa. Palvelussa on myös linkkejä syventävään taustatietoon: tilasto- ja muihin julkaisuihin, asiakirjoihin sekä tietokantoihin.
 • Suomen yliopistot
 • Tekes
  - Teknologian kehittämiskeskus rahoittaa ja aktivoi yritysten ja tutkimusyksikköjen haastavia tutkimus- ja kehitysprojekteja.

Kieli

Rahastot

A.P.Møller og hustru Chastine McKinney Møllers fond til almene formaal
Tavoite: Rahasto tukee m.m. Tanskan yhteistyötä ja kulttuurityötä muiden pohjoismaiden kanssa.
Hakulomake: Ei.  Hakemus lähetetään kirjeitse. Katso tarkemmat vaatimukset kotisivuilta.
Hakuaika: Hakemuksia käsitellään juoksevasti. Käsittelyaika n. 3-5 viikkoa
Administraattori:
A.P.Møller og hustru Chastine McKinney Møllers fond til almene formaal
Direktør Henrik Tvarnø
Esplanaden 50
1098 København K

Kulturfonden for Danmark og Finland
Tavoite: Kahdenvälisten pohjoismaisten kulttuurirahastojen tarkoituksena on edistää Suomen ja toisen Pohjoismaan välistä laaja-alaista yhteistyötä kulttuuri- ja yhteiskuntaelämän puitteissa sekä maiden keskinäistä tuntemusta. Tätä tavoitetta toteutetaan jakamalla vuosittain rahastojen pääoman tuotosta pääasiassa matka-apurahoja yksityishenkilöille ja pienille ryhmille.
Apurahan suuruus: 300.000 DKK
Apurahan suuruus: Vaihteleva
Hakuaika: 15. helmikuuta ja 15. elokuuta
Administraattori:
Udenrigsministeriet
Anja Jeffrey
Asiatisk Plads 2
1448 København K
puhelin: 33 92 00 00
sähköposti: anjjef@um.dk
(Jos haet tätä apurahaa Suomesta, ota yhteyttä Hanasaaren kulttuurikeskukseen) kotisivu: www.danskfinskfond.dk

Letterstedska föreningen
Tavoite: Tukea Pohjoismaista yhteistyötä teollisuuden, tieteen ja taiteen aloilla. Letterstedska föreningen jakaa vuosittain noin kaksi milj. ruotsin kruunua. Ilmoitukset apurahoista lähetetään yliopistoille, korkeakouluille, museoille, arkistoille, pohjoismaisille instituuteille ja yhdistyksille. Tiedot julkaistaan vuosittain Nordisk Tidsskriftin viimeisessä numerossa. Hakulomaketta ei ole, vaan hakija laatii itse hakemuksen. Postiosoite:
Letterstedtska föreningen
Box 22333, SE-104 22 Stockholm
Käyntiosoite:
c/o Föreningen Norden, Hantverkargatan 33, 2 tr, Stockholm Puhelin +46 8 654 75 70. Puhelinaika perjantaisin 10-12
Fax +46 8 654 75 72
E-mail info@letterstedtska.org
Kotisivut: www.letterstedtska.org  

Pohjoismainen kulttuurirahasto
Tavoite: Pohjoismainen kulttuurirahasto on pohjoismainen yhteistyöelin, jonka tehtävänä on tukea laaja-alaista pohjoismaista kulttuuriyhteistyötä. Pohjoismainen kulttuurirahasto jakaa vuosittain noin 25 miljoonaa Tanskan kruunua Pohjolassa tai sen ulkopuolella toteutettaviin pohjoismaisiin kulttuuriprojekteihin. Tukea saavat ja jo saaneet projektit edustavat koko kulttuurikenttää ja ovat esimerkiksi kuvataide-, teatteri-, musiikki-, tanssi-, kirjallisuus- ja uusmediaprojekteja. Rahasto tukee lisäksi koulutusta, tutkimusta ja monialaisia projekteja. Koulutus- ja tutkimusalalla asetetaan etusijalle taiteeseen ja kulttuuriin liittyvät projektit. Rahaston tuen saaminen edellyttää sitä, että projektiin osallistuu vähintään kolme Pohjoismaata tai itsehallintoaluetta (Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti).

Huomio ystävällisesti, että rahasto vastaanottaa ainoastaan verkkohakemuksia, eli hakemuksia, jotka lähetetään rahaston Internet-sivustosta.

Apurahan suuruus: 25.000.000 DKK
Hakulomake: Kyllä
Hakuaika: Korkeintaan 100 000 Tanskan kruunun hakemuksille on viisi hakuaikaa. Yli 100 000 Tanskan kruunun hakemuksille on kaksi hakuaikaa. Katso kotisivulta tarkempia ohjeita.
Administraattori:
Nordisk Kulturfond
Store Strandstræde 18
1255 København K
puhelin: 33 96 02 00
fax: 33 32 56 36
Kotisivut: www.nordiskkulturfond.org

 Media

Sanomalehtiä

Televisio

Matkalle Suomeen

 • Visit Finland
  - Suomen virallinen matkailusivusto (tietoa englanniksi)

Muita linkkejä

Emme vastaa linkitettyjen sivujen sisällöstä.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 24.7.2014


© Suomen suurlähetystö, Kööpenhamina | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot