Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Team Finland i Danmark - Finlands ambassad, Köpenhamn : Team Finland

FINLANDS AMBASSAD, Köpenhamn

Tel. +45-3313 4214
E-post sanomat.kob@formin.fi
Dansk | Suomi | Svenska | facebook | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Team Finland i Danmark

Team Finland är ett samarbete som strävar efter att de befintliga resurserna ska utnyttjas mera effektivt för Finlands och finländska företags bästa. Målet är att göra Finland till en föregångare i en föränderlig global omvärld. Kärnan i Team Finland består av statsrådets kansli, utrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt de organisationer i hemlandet och utomlands som styrs av dessa ministerier. Arbetet görs i nära samarbete med olika aktörer inom näringslivet samt inom kultur- och utbildningsbranschen. Team Finland agerar proaktivt, snabbt och högklassigt.

Läs mer: team.finland.fi.

Team Finland-kontaktpersoner i Danmark

Team Finland-ordförande i Danmark:
Ambassadör Vesa Vasara

Team Finland-koordinator:
Ambassaderåd Kirsti Pohjankukka
Finlands ambassad, Köpenhamn

Kontakta os: sanomat.kob@formin.fi / (+45) 33 13 42 14

Team Finland i Danmark

Målsättningar för Danmarks Team Finland-nätverk

Tyngdpunkterna för den tematiska verksamheten för Team Finland-nätverket i Danmark ligger på energieffektivitet, sjöfart, förnybar energi, hälsovårdsområdets ICT och diagnostik samt livmedel.

Främjandet av kreativa branscher, kultur och turism är också en viktig del av Team Finland-nätverkets verksamhet.

Team Finland-nätverket följer även aktivt med utvecklingen av Danmarks näringsliv och de möjligheter som finns till förfogande för finska tillväxtföretag.

Export Finland fungerar som rådgivare och till dess uppgifter hör bland annat att svara på förfrågningar från finska företag samt att vid behov föra samman företag med erbjudare av konsulttjänster.

I arbetet med att locka investerare till Finland ligger fokus främst på att presentera möjligheter i Finska cleantech-branschen, bioekonomi, ICT samt hälsovårdsbranschen för danska företag samt för utländska företag som är verksamma i Danmark. Därtill strävar man till att i Danmark aktivt delta i centrala evenemang inom målbranscherna.

Genom samarbetet i Danmarks Team Finland-nätverk strävar man till att främja vetskapen om finska produkter, tjänster och kultur samt att underlätta tillträdet till den Danska marknaden.

Mera information

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 25.9.2017


© Finlands ambassad, Köpenhamn | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter